Contacts

Národná zoologická záhrada Bojnice

Sídlo organizácie:            Zámok a okolie 6, 972 01 Bojnice
Identifikačné číslo:          00358011
Rezort / zriaďovateľ:        Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Forma hospodárenia:     príspevková organizácia


+421 46 540 29 75
+421 46 540 32 41
zoobojnice@zoobojnice.sk

Kontakt pre médiá:         PRESS >>Pracovisko / meno Štátna linka Mobil / e-mail
Ing. Milan Šovčík - riaditeľ 00421-46-5403241 00421-903 807 531
m.sovcik@zoobojnice.sk
Úsek riaditeľa
Oľga Pánisová - sekretariát 00421-46-5403241 zoobojnice@zoobojnice.sk
Odbor ekonomický
Ing. Vlasta Hopková 0421-911 807 252
ekonom@zoobojncie.sk
vlasta.hopkova@zoobojnice.sk
Odbor rozvoja
Ing. Viara Madajová 00421-911 807 256
viera.madajova@zoobojnice.sk
Odbor technicko - prevádzkový
Ing. Pavel Trúchly - vedúci 00421-46-5402976 00421-911 807 253
pavel.truchly@zoobojnice.sk
Odbor záhradníctva a výživy
Ing Marta Ovčiariková 00421-903 443 029
marta.ovciarikova@zoobojnice.sk
Zoologický odbor
Mgr. Zuzana Mihálovová 00421-903 807 114
z.mihalovova@zoobojnice.sk
Ing. Branislav Tám 00421-903 807 254
b.tam@zoobojnice.sk
Bc. Michal Sloviak 00421-911 253 778
m.sloviak@zoobojnice.sk
Odbor marketingu a propagácie
Ing. Andrea Klasová - vedúca 00421-901 713 824
andrea.klasova@zoobojnice.sk