Galéria zoo

thumbnail

Bocian čierny

Je o niečo menší ako jeho príbuzný bocian biely. Dosahuje výšku asi 1 m a v rozpätí krídel má 170-190 cm. Vyskytuje sa od strednej a juhovýchodnej Európy po Ďaleký Východ. Eurázijské populácie sú sťahovavé, zimujú v Afrike. Vzácne sa vyskytuje aj na Slovensku, v poslednom období dokonca častejšie. Vyznačuje sa čiernym sfarbením na celom tele s výnimkou bielych spodných častí. Najmä na krku a hlave majú dospelé vtáky dobre viditeľný zlatozelený až medenočervený kovový lesk. Je plachý, zdržuje sa mimo ľudských sídel. Vyhľadáva lesy v blízkosti jazier, rybníkov a riek. Jeho najobľúbenejšou potravou sú menšie ryby do veľkosti 25 cm, pričom ich loví vo väčšej miere ako bocian biely. Ďalej sa ...