Galéria zoo

thumbnail

Nandu pampový

Nandu pampový obýva rozsiahle trávnaté pampy a stepi v Južnej Amerike. Vyskytuje sa na veľkom areáli od severovýchodnej Brazílie až po centrálnu časť Argentíny. Dosahuje hmotnosť do 25 kg a výšku 1,7 m. Vyznačuje sa prevažne sivohnedým operením, na spodnej časti krku tmavohnedým až čiernym. Aj keď nie je schopný lietať, má veľmi dobre vyvinuté krídla. Podobne ako pštros a emu je výborným bežcom, pričom dokáže bežať rýchlosťou až 60 km/h. Vo výnimočných prípadoch dokáže aj plávať. Žije v malých polygamných skupinách. Živí sa zelenými časťami rastlín, semenami, plodmi a drobnými živočíchmi. V čase hniezdenia samce bojujú o teritórium. Do jedného hniezda znáša obyčajne niekoľko samíc, úplná ...