Jeden deň v zoo

Jeden deň v zoo

Projekt „Vyskúšaj si jeden deň prácu v zoo“ je ponuka pre tých, čo túžia poznať ako to naozaj v zoo funguje. Za poplatok 80,00 € môže záujemca stráviť v zoo jeden celý pracovný deň ako by bol ošetrovateľom zvierat. Dostane tak možnosť spoznať dennú prácu pri ošetrovaní zvierat (samozrejme len s odborným dozorom).

Podmienky:

  • vek nad 15 rokov
  • výber pracoviska tj. pri akých zvierat by sa pracovalo a kde by mohol dotyčný záujemca vypomáhať sa presne špecifikuje pri vybavovaní dátumu a ďalších detailov
  • na program sa treba nahlásiť minimálne 5 pracovných dní vopred
  • program ponúkame len počas pracovných dní
  • v jeden deň môže ísť na jedno pracovisko iba jeden záujemca
  • cena produktu 80,00€ / osoba

Kontaktujte nás:


Jeden deň v zoo