Vtáčia fotosúťažVyhlasujeme súťaž o najkrajšiu vtáčiu fotografiu. Ukážte nám v zmysle hesla "OPERENÁ KRÁSA" svoj osobný pohľad na vtáky v našej zoo.

Nahrať fotografiu:Poznámky k fotke (privítame, ak fotografiu doplníte jednoduchým stručným textom o okolnostiach vzniku fotografie, zaujímavom príbehu, či pocitoch fotografa v súvislosti so vznikom záberu).Podmienky súťaže

• Zaslaním fotografie dáva súťažiaci súhlas k zverejneniu svojej fotografie.

• Organizátor si vyhradzuje právo na archiváciu fotografií a právo reprodukovať a publikovať fotografie s uvedením autora fotografie, bez nároku autora na honorár.

• Súhlasím s poskytnutím osobných údajov Národnej zoologickej záhrade Bojnice v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov a v súlade s nariadením EU 2016/679 na spracovanie mojich osobných údajov na účely zdokumentovania pre uvedenú fotosúťaž a zároveň potvrdzujem, že som sa oboznámil s účelmi spracovania mojich osobných údajov a zároveň mi boli poskytnuté všetky informácie v súlade s § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. a nariadenia EU 2016/679.


Pravidlá súťaže

• Súťaž je určená pre každého.

• Organizátorom súťaže je Národná zoologická záhrada Bojnice.

• Súťažné fotografie majú zachytávať vtáctvo v Národnej zoologickej záhrade Bojnice – je jedno, či to budú dravce, sovy, spevavce atď. Podmienkou je, aby fotografia vznikla v našej zoo.

• Fotografiu je potrebné zaslať vo veľkosti aspoň 2MB

• Jeden súťažiaci sa môže zapojiť iba s jednou, výučne vlastnou fotografiou.

• Súťaž trvá od 1.9. – 31.10.2018.

• Výber víťaznej fotografie sa uskutoční formou hlasovania komisie, zloženej zo zástupcov zamestnancov Národnej zoo Bojnice. Meno víťaza uverejníme na našej webovej stránke, ako aj na facebookovom profile.

• Hlavnou cenou je víkendový pobyt pre 2 osoby s ubytovaním, ktoré zabezpečí Národná zoo Bojnice a voľný vstup do zoo pre tieto 2 osoby.

• Upozornenie: v rámci pobytu nie je poskytnutá strava! Termín pobytu si výherca bližšie dohodne s našim pracovníkom. Výherca môže čerpať výhru najneskôr do 30.6.2019.

• Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť súťaž, neudeliť hlavnú cenu a realizovať iné odôvodnené zmeny, ktoré vyplynú z kvality zaslaných fotografií a ďalších dôležitých skutočností, ktoré môžu mať vplyv na priebeh a výsledok súťaže.

• Organizátor si vyhradzuje právo nezaradiť fotografiu do súťaže v prípade nevhodného obsahu fotografie.

Tešíme sa na vaše fotky, prípadné otázky smerujte na:
lucia.ivenzova@zoobojnice.sk alebo na 0901713821