Výtvarná súťaž – VYHODNOTENIE


Vyhodnotenie súťaže - ZVIERATÁ OKOLO NÁS

 

Zoo Bojnice vyhlásila výtvarnú súťaž pri príležitosti kampane Dajme šancu prírode,  o ktorú bol veľký záujem. Celkovo sa do súťaže zapojilo 29 škôl a 13 fyzických osôb, dohromady prišlo do zoo 415 súťažných prác. Porota vybrala po tri víťazné práce v týchto kategóriách: do 5 rokov, 6 rokov, 7 rokov, 8 rokov, 9 rokov, 10 rokov, 11 rokov, 12 rokov, 13 a viac rokov. Výhercom gratulujeme!

Kategória do 5 rokov

thumbnail
Meno:

Vek:

Adresa:

Sofia Nedeliaková

thumbnail
Meno:

Vek:

Adresa:

Mirka Maruniaková

thumbnail
Meno:

Vek:

Adresa:

Nikola Kiššová

Kategória 6 rokov

thumbnail
Meno:

Vek:

Adresa:

Tomáš Tínes

thumbnail
Meno:

Vek:

Adresa:

Emka Szepová

thumbnail
Meno:

Vek:

Adresa:

Eliška Hurtišová

Kategória 7 rokov

thumbnail
Meno:

Vek:

Adresa:

Richard Šoth

thumbnail
Meno:

Vek:

Adresa:

Marek Fábry

thumbnail
Meno:

Vek:

Adresa:

Lucia Petíková

Kategória 8 rokov

thumbnail
Meno:

Vek:

Adresa:

Daniel Verbický

thumbnail
Meno:

Vek:

Adresa:

Alexandra Šujanová

thumbnail
Meno:

Vek:

Adresa:

Adriana Bartová

Kategória 9 rokov

thumbnail
Meno:

Vek:

Adresa:

Timea Zubaľová

thumbnail
Meno:

Vek:

Adresa:

Matúš Mišík

thumbnail
Meno:

Vek:

Adresa:

Lucia Gocoliarová a Nela Fajerová

Kategória 10 rokov

thumbnail
Meno:

Vek:

Adresa:

Paulínka Grolmusová

thumbnail
Meno:

Vek:

Adresa:

Michal Blahovský

thumbnail
Meno:

Vek:

Adresa:

Lucia Tomusová

Kategória 11 rokov

thumbnail
Meno:

Vek:

Adresa:

Karolína Kleinová

thumbnail
Meno:

Vek:

Adresa:

Jakub Gombarčík

thumbnail
Meno:

Vek:

Adresa:

Hana Cigáňová

Kategória 12 rokov

thumbnail
Meno:

Vek:

Adresa:

Eva Habaníková

thumbnail
Meno:

Vek:

Adresa:

Amália Bohňová

thumbnail
Meno:

Vek:

Adresa:

Alexandra Strižencová

Kategória 13 rokov a viac

thumbnail
Meno:

Vek:

Adresa:

Sára Juhanová

thumbnail
Meno:

Vek:

Adresa:

René Gáplovský

thumbnail
Meno:

Vek:

Adresa:

František Struhár

 

Do súťaže prišlo aj viacero prác, ktoré nemohli byť zaradené do kategórie Zvieratá okolo nás. Porota sa však rozhodla oceniť aj najkrajšie diela z týchto kresieb, rozdelila ich do dvoch kategórií: cudzokrajné a domáce zvieratá.

Kategória cudzokrajné zvieratá

thumbnail
Meno:

Vek:

Adresa:

Wenhua Jin Lažka

thumbnail
Meno:

Vek:

Adresa:

Timea Hianiková

thumbnail
Meno:

Vek:

Adresa:

Simon Hozlár

thumbnail
Meno:

Vek:

Adresa:

Petra Barčinová

thumbnail
Meno:

Vek:

Adresa:

Martin Baláž

thumbnail
Meno:

Vek:

Adresa:

Laura Srnková

thumbnail
Meno:

Vek:

Adresa:

Andrej Hryc

Kategória domáce zvieratá

thumbnail
Meno:

Vek:

Adresa:

Veronika Ľahká

thumbnail
Meno:

Vek:

Adresa:

Tamara Halenkovičová

thumbnail
Meno:

Vek:

Adresa:

Paulína Hraňová

thumbnail
Meno:

Vek:

Adresa:

Nadežda Šafránková

thumbnail
Meno:

Vek:

Adresa:

Laura Poliaková

thumbnail
Meno:

Vek:

Adresa:

Jessica Facunová

thumbnail
Meno:

Vek:

Adresa:

Ema Balážová