Syrmaticus ellioti
thumbnail
Zaradenie:
Výskyt: Juhovýchodná Čína
Biotop: Stálezelené ihličnaté a listnaté lesy
Potrava: Rastliny
Počet v zoo: 4