Mareca sibilatrix
thumbnail
Zaradenie:
Výskyt: Južná Amerika
Biotop: Jazerá, mokrade
Potrava: Vodné rastliny, drobné živočíchy
Počet v zoo: 2