Prehľad pripravovaných podujatí na rok 2022

Pozrite si prehľad pripravovaných podujatí na rok 2022.
Termíny v tomto prehľade nie sú záväzné a môžu sa meniť.
Aktuálne termíny ako aj bližší program jednotlivých podujatí nájdete na samostatných plagátoch k jednotlivým akciám

Január 2022

 

31.1.2022 – Medzinárodný deň zebier

Február 2022

 

2.2.2022 – Svetový deň mokradí

Marec 2022

 

3.3.2022 – Deň medzinárodného dohovoru CITES

9.3.2022 – Kvapka krvi v zoo

21.3.2022 – Medzinárodný deň lesov

22.3.2022 – Svetovýdeň vody

Apríl 2022

 

3.4.2022 – Medzinárodný deň vtáctva

29.4.2022 –  Svetový deň Zeme

30.4.2022 – Otvorenie letnej turistickej sezóny

Máj 2022

 

01.5.2022 – Deň zoologických záhrad

10.5.2022 – Medzinárodný deň medveďov

18.5.2022 – Deň ohrozených druhov zvierat

20.5.2022 – Medzinárodný deň včiel

21.5.2022 – Semínár o korytnačkách

22.5.2022 – Deň biodiverzity

Jún 2022

 

1.6.2022 – Deň detí v zoo

5.6.2022 – Svetový deň životného prostredia

11.6.2022 – Medzinárodný deň rysa

18.6.2022 – Deň adoptívnych rodičov

28.6.2022 – Finále Zoolympiády

Júl 2022

 

1.7.2022 – Náučné leto – Pobytové znaky zveri

8.7.2022 – Náučné leto – Vtáčí svet

12.7.2022 – Náučné leto – Svet motýľov

15.7.2022 – Náučné leto – Hady

16.7.2022 – Svetový deň hadov

19.7.2022 – Náučné leto – Zero waste

22.7.2022 – Náučné leto – Svet sysľa pasienkového

25.7.2022 – Deň kazuára

26.7.2022 – Náučné leto – Kazuár Robo

29.7.2022 – Náučné leto – Duch karpát

August 2022

 

2.8.2022 – Náučné leto – Vlčie svorky

4.8.2022 – Deň leoparda obláčkového

5.8.2022 – Náučné leto – Po stopách obláčika

9.8.2022 – Náučné leto – Kráľ džungle?

10.8.2022 – Svetový deň levov

12.8.2022 – Náučné leto – Chobotiny | Svetotý deň slonov

13.8.2022 – 40. narodeniny bojnických sloníc

15.8.2022 – Deň tamarínov

16.8.2022 – Náučné leto – Drápy má, ale veverička to nie je

19.8.2022 – Náučné leto – Odpalmuj sa | Svetový deň orangutanov a deň bez palmového oleja

23.8.2022 – Náučné leto – Ako môžeš pomôcť ty?

26.8.2022 – Náučné leto – Usilovný ako včielka

27.8.2022 – Noc netopierov

30.8.2022 – Náučné leto – Mýty o netopieroch

September 2022

 

1.9.2022 – Prváčikovia v zoo

7.9.2022 – Medzinárodný deň supov | Svetový deň čistého ovzdušia

18.9.2022 – Svetový čistiaci deň

Október 2022

 

 3.10.2022 – Deň motýľov

4.10.2022 – Svetový deň zvierat

5.10.2022 – Svetový deň lemurov

24.10.2022 – Medzinárodný deň gibonov

28.10.2022 – Strašidelná zoo

 

November 2022

 

4.11.2022 – Večerná komentovaná prehliadka

11.11.2022 – Večerná komentovaná prehliadka

18.11.2022 – Večerná komentovaná prehliadka

25.11.2022 – Večerná komentovaná prehliadka

28.11.2022 – Zdobenie stromčekov

29.11.2022 – Zdobenie stromčekov

30.11.2022 – Zdobenie stromčekov

December 2022

 

1.12.2022 – Zdobenie stromčekov

2.12.2022 – Zdobenie stromčekov | Večerná komentovaná prehliadka

9.12.2022 – Večerná komentovaná prehliadka

16.12.2022 – Večerná komentovaná prehliadka

23.12.2022 – Večerná komentovaná prehliadka