News
Home » For visitors » News

Horúčavy a zvieratá

Pre horúčavy Národná zoo Bojnice robí rôzne opatrenia pre zvieratá ale aj návštevníkov. Snaží sa nimi zmierniť ...

Koľko zubov má medveď ?

V priebehu evolučného vývoja sa u všetkých druhov cicavcov ustálilo typické usporiadanie chrupu. V každej ...

International Lynx Day

      V rámci tohto dňa treba vyzdvihnúť aj našu spoluúčasť na záchrannom programe rysa ...