News
Home » For visitors » News
Nakladanie s odpadom v zoo

Nakladanie s odpadom v zoo

Zaradenie projektu: Environmentálny fond Oblasť: Triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných ...

Diplomové práce v zoo

Máte záujem spracovávať v zoo svoju diplomovú/bakalársku prácu? Áno, môžete. Je však nevyhnutné dodržať ...