Press

Home » About us » Press

Vedúca propagácie a marketingu

Ing. Andrea Klasová

+421 901 713 824

andrea.klasova@zoobojnice.sk

Komunikácia s médiami

Pavel Procner

+421 903 807 002

pavel.procner@zoobojnice.sk