Partnership

We cooperate with the following subjects:

Mesto bojnice


Mesto Prievidza

mesto-prievidza

Bushman


Portál sdetmi.comSlovenská agentúra životného prostredia


Štátna ochrana prírody SR a Správy slovenských jaskýň

jaskyne

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva


Slovenská inšpekcia životného prostrediaSlovenské Banské múzeum v Banskej Štiavnici


Slovenský hydrometeorologický ústav

shmu

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

geologicky-ustav

Vodohospodárska výstavba š.p. Bratislava


Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife


Habakuky


Múzeum vo Sv. Antole


SVP š.p. Banská Štiavnica

VÚVH Bratislava

Centrum voľného času JUNIOR Bojnice


Botanická záhrada SPU Nitra

          CRAZY STEP