Rescue programs

Home » We help » Rescue programs

Čo je to EEP?

EEP je skratka pre Európsky záchranný program pre ohrozené druhy. V súčasnej dobe jestvuje viac ako 160 takýchto programov, inými slovami pre viac než 160 druhov zvierat funguje koordinovaný program chovu. Cieľom EEP programov (niekedy nazývaných záchovných) je vzájomná spolupráca všetkých členských zoo EAZA (Európskej asociácie zoo a akvárií), ktorá umožňuje vzájomnú výmenu zvierat a zabránenie nežiadúcej príbuzenskej plemenitbe. Na schôdzach komisií jednotlivých druhov sa hodnotí celá populácia v regióne a vydávajú sa odporúčania na zlepšenie chovu. Odborné komisie vydávajú v rámci niektorých druhov informácie o problematike chovu alebo publikujú tzv. plemenné knihy (ESB – European Studbooks).

Čo je to ESB?

ESB je skratka pre európske plemenné knihy (European Studbooks), ktorých vedením sú poverení odborní pracovníci z jednotlivých európskych zoo. V nich sa nachádza prehľad celkovej populácie jednotlivého druhu v Európe, tj. kto, kde a v akom množstve chová daný druh ohrozeného živočícha. Štúdiom týchto mnohokrát rozsiahlych informácií je možné dozvedieť sa podrobnosti o pôvode, príbuzenských vzťahoch a genetickej kvalite jednotlivých zvierat či chovov. ESB je predstupňom programov EEP.

Čo je to ISIS a ZIMS?

SIS je skratka pre medzinárodný informačný systém druhov (International Species Inventory System), ktorý vznikol v Zoo Minnesota v USA. Ide o počítačovú databázu v celosvetovom merítku. ISIS dnes disponuje údajmi o miliónoch jedincov v 7500 druhoch vo viac ako 500 chovateľských zariadeniach celého sveta. Internetová stránka má verejnú a profesionálnu časť. Podklady pre ISIS vypracúva aj naša zoo. V tejto dobe sa ISIS transformuje na novú databázu nazývanú ZIMS.

Červenooké drahokamy

Cieľom projektu, ktorý pred rokmi rozbehla Národná zoo Bojnice je zvýšiť početnosť ohrozenej...

Zoznámte sa s dohovorom CITES

Voľne žijúce živočíchy a rastliny sú nenahraditeľnou súčasťou ekosystému. Musia byť preto chránené...