Tutorials

Home » Zoo School » Tutorials

Zooškola slúži na spestrenie hodín biológie, prírodopisu či prvouky. Príďte si zaujímavou formou rozšíriť vedomosti do nášho Centra environmentálnej výchovy.

Výučbové programy sa konajú v prednáškovej sále, maximálny počet účastníkov je 100 (vrátane dozoru). Programy sú koncipované hravou a pútavou formou, pričom účastníci sa aktívne zapájajú. Prístup do Zooškoly je bezbariérový.

V prípade otázok nás kontaktujte na: zooskola@zoobojnice.sk

Počas mimoriadnej situácie spojenej s pandémiou ochorenia COVID-19 boli brány Národnej zoo Bojnice zatvorené, a nemohla prebiehať ani výučba Zooškoly. Ako náhrada, sa Zooškola vysielala naživo na našom facebooku (facebook.com/zoobojnice)
Všetky záznamy zooškoly online môžete vidieť na našom facebooku alebo tu :

Ďakujeme vám za priazeň a za veľký záujem o našu zooškolu tešíme sa na vás v novom školskom roku 2020/2021

Ponuka výučbových programov:

Január

–  Spiaci les pre  MŠ a 1.- 9. roč. ZŠ
Vtáctvo v zime

Február

 – Zaujímavosti z ríše hadov
 – Keď sa povie mokraď pre ZŠ A SŠ

March

Kto žije v lese pre MŠ a 1.-5. ZŠ
Jedy v prírode pre 6.- 9. ZŠ a  SŠ,
Zachovanie všetkého života na Zemi – CITES  pre SŠ

Apríl

Kto tu lieta pre MŠ a I. stupeň ZŠ
Národné parky Slovenska 6.- 9. ZŠ a  SŠ,

 

 

Máj

Syseľ Bystrík pre MŠ a ZŠ, Klimatické zmeny pre SŠ
Biodiverzita a úlohy ZOO Bojnice pri jej ochrane pre SŠ

Jún

-Fauna Slovenska  MŠ/ ZŠ Lesný ekosystém  ZŠ/ SŠ

Júl – August

– po osobnom dohovore (zooskola@zoobojnice.sk)

September – December

program sa pripravuje

Prihláška na výučbový program:

Loading...