Tutorials

Home » Zoo School » Tutorials

Zooškola umožňuje žiakom získať vedomosti, zručnosti, postoje a návyky k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia dôležitého pre trvalo udržateľný život na Zemi. Vedie žiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov človeka, organizmov a životného prostredia, kde sú prepojené ekologické, ekonomické a sociálne aspekty. Zooškola slúži na spestrenie hodín biológie, prírodopisu či prvouky. Príďte si zaujímavou formou rozšíriť vedomosti do nášho Centra environmentálnej výchovy.

Výučbové programy sa konajú v prednáškovej sále, maximálny počet účastníkov je 100 (vrátane dozoru). Programy sú koncipované hravou a pútavou formou, pričom účastníci sa aktívne zapájajú. Počas pandémie Covid -19 sme rozšírili výuku aj online, kde nás môže sledovať aj široká verejnosť. Pre kolektívy žiakov sme pripravili externú zooškolu, ktorú môžu absolvovať v exteriéri zoo. Žiaci majú za úlohu vypracovať pracovný list s témou, ktorú si sami zvolia podľa ich záujmu. Pracovný list, je tak koncipovaný, že sa žiaci pomocou pokynov v ňom orientujú v zoo a riešia zadané úlohy, pričom správne odpovede získavajú z informácií v zoo (z menoviek zvierat, informačných panelov, pozorovaním zvierat..).

Prístup do Zooškoly je bezbariérový.

V prípade otázok nás kontaktujte na: zooskola@zoobojnice.sk

Počas mimoriadnej situácie spojenej s pandémiou ochorenia COVID-19 boli brány Národnej zoo Bojnice zatvorené, a nemohla prebiehať ani výučba Zooškoly. Ako náhrada, sa Zooškolu sme si pre žiakov, ale aj širokú verejnosť pripravili online výučbu pod názvom zooškola online a zooškola na diaľku. Môžete nás sledovať  na našom facebooku (facebook.com/zoobojnice)
Všetky záznamy zooškoly online a zooškoly na diaľku môžete vidieť na našom facebooku alebo tu :

Ponuka výučbových programov:

 ZOOŠKOLA V INTERIÉRI

Január

Putovanie odpadu

Február

MŠ Lesní kamaráti

ZŠ a SŠ Zakázané suveníry

March

MŠ a ZŠ Zo života včely

                               Apríl

                    MŠ Krehká krása

ZŠ a SŠ Naj zo sveta zvierat

                                 Máj
               Karpatská fauna

                                 Jún 

MŠ a ZŠ Vtáčie zobáčiky

 


 

ZOOŠKOLA V EXTERIÉRI

Aktivity v areáli zoo

Realizujeme v mesiacoch apríl_jún

PO STOPÁCH ŠELIEM 3. – 9. roč.

  ŠELMY V ZOO 1. – 2. roč.

OD HIMALÁJIÍ PO AFRIKU 3. – 9. roč.

ŽIVOT NA RYBNÍKU 2. – 9. roč.

OPICE Z NAŠEJ POLICE 2. – 9. roč.

      ZVIERATÁ V ZOO MŠ, 1. roč.

ZOOŠKOLA NA DIAĽKU!

Vedomostný kvíz o mokradiach SR

odkaz na prednášku

Národné parky SR

odkaz na prednášku

Tatranský národný park I.

odkaz na prednášku

Národný park Nízke Tatry II.

odkaz na prednášku

Prihláška na výučbový program „zooškola v interiéri:“

Loading...

Prihláška na výučbový program „zooškola v exteriéri:“

Prihlasujte sa emailom na:

zooskola@zoobojnice.sk