Tutorials

Home » Zoo School » Tutorials

Zooškola umožňuje žiakom získať vedomosti, zručnosti,
postoje a návyky k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia dôležitého pre trvalo
udržateľný život na Zemi. Vedie žiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov
človeka, organizmov a životného prostredia, kde sú prepojené ekologické, ekonomické
a sociálne aspekty. Zooškola slúži na spestrenie hodín biológie, prírodopisu či prvouky. Príďte si zaujímavou formou rozšíriť vedomosti do nášho Centra environmentálnej výchovy.

Výučbové programy sa konajú v prednáškovej sále, maximálny počet účastníkov je 100 (vrátane dozoru). Programy sú koncipované hravou a pútavou formou, pričom účastníci sa aktívne zapájajú. Počas pandémie Covid -19 sme rozšírili výuku aj online, kde nás môže sledovať aj široká verejnosť. Pre kolektívy žiakov sme pripravili externú zooškolu, ktorú môžu absolvovať v exteriéri zoo. Žiaci majú za úlohu vypracovať pracovný list s témou, ktorú si sami zvolia podľa ich záujmu. Pracovný list, je tak koncipovaný, že sa žiaci pomocou pokynov v ňom orientujú v zoo a riešia zadané úlohy, pričom správne odpovede získavajú z informácií v zoo (z menoviek zvierat, informačných panelov, pozorovaním zvierat..). 

Prístup do Zooškoly je bezbariérový.

V prípade otázok nás kontaktujte na: zooskola@zoobojnice.sk

Počas mimoriadnej situácie spojenej s pandémiou ochorenia COVID-19 boli brány Národnej zoo Bojnice zatvorené, a nemohla prebiehať ani výučba Zooškoly. Ako náhrada, sa Zooškolu sme si pre žiakov, ale aj širokú verejnosť pripravili online výučbu pod názvom zooškola online a zooškola na diaľku. Môžete nás sledovať  na našom facebooku (facebook.com/zoobojnice)
Všetky záznamy zooškoly online a zooškoly na diaľku môžete vidieť na našom facebooku alebo tu :

Ponuka výučbových programov:

ZOOŠKOLA V INTERIÉRI

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu je tento druh výučby POZASTAVENÝ!

JANUÁR

Vtáctvo v zime

FEBRUÁR

Biodiverzita mokradí

MAREC

Národné parky Slovenska

Upracme si les – pre MŠ

APRÍL

Detektív v prírode

MÁJ

Tajomstvá lesa

JÚN

Krehká krása

ZOOŠKOLA V EXTERIÉRI

Aktivity v areáli zoo

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu je tento druh výučby POZASTAVENÝ!

PO STOPÁCH ŠELIEM

OD HIMALÁJÍ PO AFRIKU

ŽIVOT NA RYBNÍKU

OPICE Z NAŠEJ POLICE

RYBY, PLAZY, OBOJŽIVELNÍKY

ZOOŠKOLA NA DIAĽKU!

I. DETEKTÍV V PRÍRODE (ŠELMY)

odkaz na prednášku

II. DETEKTÍV V PRÍRODE (KOPYTNÍKY)

odkaz na prednášku

III. DETEKTÍV V PRÍRODE (VTÁKY)

odkaz na prednášku

IV. DETEKTÍV V PRÍRODE (ZVUKY)

odkaz na prednášku

VŠETKY PREDNÁŠKY TU

Prihláška na výučbový program:

Loading...