Home » Animals » Amazoňan červenočelý
Amazoňan červenočelý
Amazona viridigenalis