Home » Animals » Bažant ohnivý
Bažant ohnivý
Lophura ignita rufa