Home » Animals » Cichlazoma červená
Cichlazoma červená
Mesoheros festae