Home » Animals » Ibis červený
Ibis červený
Eudocimus ruber