Home » Animals » Kačica striebristá
Kačica striebristá
Spatula versicolor