Home » Projects » Korytnačka lúčová
Korytnačka lúčová
Astrochelys (Geochelone) radiata