Home » Animals » Korytnačka písmenková
Korytnačka písmenková
Trachemys scripta