Home » Projects » Pyskatec štvorškvrnný
Pyskatec štvorškvrnný
Bodianus axillaris