Home » Projects » Tetra červenoškvrnná
Tetra červenoškvrnná
Hyphessobrycon erythrostigma