Hlavnou úlohou tohto príspevku je vypracovanie stručnej histórie 20 rokov...