Personál zoo


Útvar riaditeľa

Odbor zoologický


Zamestnanci zoologického odboru

Chovatelia zvierat


Odbor ekonomický


Zamestnanci ekonomického odboru

Odbor marketingu a propagácie


Zamestnanci odboru marketingu a propagácie

Odbor technicko-prevádzkový


Zamestnanci technicko-prevádzkového odboru

Odbor záhradníctva a výživy


Zamestnanci odboru záhradníctva a výživy