Nová kniha o ZOO

Obdobie: 09.10.2015 – 31.12.2016

Slovenská archa biodiverzity – to je názov novej publikácie, ktorú vydala Zoologická záhrada Bojnice. Na 256 stranách zachytáva autor knihy, RNDr. Peter Lupták, množstvo informácií, ktoré sa týkajú bojnickej zoo a jej zvierat. Kniha je koncipovaná pre rôznorodú čitateľskú základňu a jej príjemný štýl ju predurčuje pre širokú verejnosť.

Prvá časť je venovaná samotnej zoo. Mapuje 60. rokov existencie Zoologickej záhrady Bojnice a čitateľ sa dozvie o dôležitých úlohách a poslaniach moderných zoologických záhrad. Zaujímavé texty sú doplnené historickými fotografiami či výstrižkami z dobovej tlače. Na svoje si tu príde nielen nadšenec histórie, ale aj bežný čitateľ, pretože sa dozvie mnoho zaujímavého o tom, aké zvieratá sa v Bojniciach chovali, či s akými problémami sa zoo stretávala kedysi aj dnes.

Pri listovaní druhej časti knihy zaujme najmä bohatosť publikovaných fotografií. Táto pasáž, ktorá je venovaná biodiverzite ponúka prehľad druhov chovaných v Zoo Bojnice. Autor dokázal na pomerne malom priestore prezentovať obrovskú kolekciu zvierat a svojho obľúbenca si preto nájde asi každý.

Verím, že kniha, ktorú sme slávnostne uviedli do života počas osláv 60. výročia bojnickej zoo, si nájde medzi čitateľmi svoje miesto.
Kontakt: Mgr. Simona Kubičková
simona.kubickova@zoobojnice.sk

Táto publikácia bola vydaná s podporou Environmentálneho fondu.

O čom je nová kniha?