Svetový deň životného prostredia 2023 – porazme plast!

Svetový deň životného prostredia 2023 – porazme plast!

Už od roku 1973 oslavujeme 5. júna Svetový deň životného prostredia. Tento deň je spomienkou na prvú konferenciu OSN o životnom prostredí a zároveň upozorňuje na potrebu aktívnej ochrany životného prostredia. Tohtoročnou témou Svetového dňa životného prostredia je Porazme plastové znečistenie.

Každý rok sa na celom svete vyrobí viac ako 400 miliónov ton plastov, z ktorých polovica je určená na jednorazové použitie. Odhaduje sa, že 19 až 23 miliónov ton plastu ročne skončí v jazerách, riekach a moriach. To je približne hmotnosť 2 200 Eiffelových veží spolu!

Infografika – Svetový deň životného prostredia. Zdroj: Nzoo Bojnice

Odhodený alebo spálený plast na jedno použitie poškodzuje ľudské zdravie a biodiverzitu a znečisťuje každý ekosystém od vrcholkov hôr až po dno oceánov. Mikroplasty (drobné plastové čiastočky do priemeru 5 mm) si nájdu cestu do potravín, vody a vzduchu.

Vďaka dostupnej vede a riešeniam tohto problému musia vlády, spoločnosti a ďalšie zainteresované strany zintenzívniť a urýchliť kroky na vyriešenie tejto krízy. To podčiarkuje dôležitosť tohto Svetového dňa životného prostredia. Každý z nás môže prispieť trochou k ochrane životného prostredia. Možností ako tak urobiť je naozaj veľa. Národná zoologická záhrada Bojnice v tejto súvislosti preto vyhlásila na sociálnych sieťach výzvu, ktorá motivuje ľudí k aktívnej ochrane životného prostredia.

Zdroj: unep.org

 

 

Včely majú zásadný význam pre ekosystém i potravinovú bezpečnosť

Včely majú zásadný význam pre ekosystém i potravinovú bezpečnosť

Včely a iné opeľovače (napríklad motýle či netopiere) sú čoraz viac ohrozené ľudskou činnosťou. Opeľovanie je však základným procesom prežitia našich ekosystémov. S cieľom zvýšiť povedomie o dôležitosti opeľovačov, hrozbách, ktorým čelia, a ich prínose k trvalo udržateľnému rozvoju určila OSN 20. máj za Svetový deň včiel.

Cieľom je posilniť opatrenia zamerané na ochranu včiel a iných opeľovačov, ktoré by výrazne prispeli k riešeniu problémov súvisiacich s celosvetovým zásobovaním potravinami a k odstráneniu hladu v rozvojových krajinách. Všetci sme závislí od opeľovačov, a preto je nevyhnutné monitorovať ich úbytok a zastaviť stratu biodiverzity.

Včely a iní opeľovači majú zásadný význam pre zdravie ekosystémov a potravinovú bezpečnosť. Pomáhajú udržiavať biodiverzitu a zabezpečujú produkciu výživných potravín. Intenzívna monokultúrna produkcia a nesprávne používanie pesticídov však predstavujú pre opeľovače vážnu hrozbu tým, že obmedzujú ich prístup k potrave a hniezdnym miestam, vystavujú ich škodlivým chemikáliám a oslabujú ich imunitný systém.

Zdroj: un.org

Svetový deň vody 2023 sa inšpiroval príbehom o kolibríkovi

Svetový deň vody 2023 sa inšpiroval príbehom o kolibríkovi

Existuje starý príbeh o kolibríkovi, ktorý sa jedného dňa rozhodol čeliť nepriazni osudu. Iba pomocou malých kvapiek vody sa snažil uhasiť veľký lesný požiar. Ako to už býva, takéto príbehy zväčša hovoria o nás samých. Budeme sa iba nečinne prizerať katastrofe, alebo začneme konať? Rozprávanie o kolibríkovi sa stalo inšpiráciou pre Organizáciu spojených národov a tohtoročnú kampaň Svetového dňa vody – Buď zmenou! Svetový deň vody oslavujeme každoročne 22. marca.

Jedného dňa v lese vypukol požiar. Všetky zvieratá pred ním bežali a snažili sa zachrániť si život. Neskôr zastali a so smútkom hľadeli na horiaci les. Odrazu im hore nad hlavami začal poletovať kolibrík. Lietal tam a späť k ohňu, znova a znova.

Väčšie zvieratá sa ho spýtali: „Čo robíš?“

„Letím k jazeru po vodu, aby som sa potom mohol vrátiť späť a pomohol tak uhasiť požiar,“ odpovedal kolibrík. Kvapky, ktoré nosil vo svojom zobáčiku bol veľmi malé a sotva mohli zahasiť plamene. Ostatné zvieratá ho preto vysmiali. „Takto oheň nemôžeš uhasiť!“

Kolibrík im však odpovedal: „Robím, čo môžem.“

Kampaň Svetový deň vody 2023

Prostredníctvom tohto príbehu sa OSN rozhodla zdôrazniť, že pri riešení pálčivých problémov, môže každý z nás prispieť, hoci iba malou kvapkou. Podľa oficiálnych údajov organizácie, ročne zomiera až 1,4 milióna ľudí a 74 miliónom sa skráti život v dôsledku chorôb súvisiacich so znečistenou vodou a nedostatočnou hygienou. Odhady tiež hovoria o tom, že jeden zo štyroch ľudí žijúcich na našej planéte nemá prístup k bezpečne pitnej vode. Takmer polovica všetkých odpadových vôd pochádzajúcich z domácností (umývadlá, odtoky, toalety…) odteká späť do prírody bez toho, aby z nich boli odstránené škodlivé látky.

Kampaň OSN Buď zmenou! preto vyzýva ľudí, aby prispeli k riešeniu vodnej a sanitárnej krízy, hoci len malými krokmi. „Svet je žalostne ďaleko na ceste k dosiahnutiu nášho cieľa týkajúceho sa vody a hygieny pre všetkých do roku 2030. Miliardy ľudí stále nemajú bezpečnú vodu a toalety. Všetci môžeme urobiť niečo pre urýchlenie zmien,“ vyjadril sa na sociálnej sieti Twitter generálny tajomník OSN António Guterres.

Kampaň Svetový deň vody 2023

Ako sa možno zapojiť do Svetového dňa vody?

Zobrať veci do vlastných rúk

Každý z nás môže prispieť svojou kvapkou. Stačí si vybrať z niekoľkých možností, akými možno pomôcť pri súčasnej vodnej a sanitárnej kríze. OSN v rámci svojej kampane navrhuje niekoľko záväzkov, ktoré si jednotlivci môžu dať. Medzi tri najobľúbenejšie v rámci Európy patria: šetrenie vodou (krátke sprchy, zastavenie vody počas umývania zubov…), neznečisťovanie vody (olej, jedlo, nebezpečné chemikálie nesplachujeme na toaletách ani v dreze), jeme lokálne (kupujeme lokálne produkované a vyrobené jedlo, sezónne potraviny, uprednostňujeme potraviny, pri ktorej bolo spotrebované menšie množstvo vody).

Pomôž vytvoriť svetovú „kyticu kolibríkov“

V niektorých jazykoch sa skupina kolibríkov môže nazvať aj kyticou. Kampaň k Svetovému dňu vody preto vyzýva deti, školákov i študentov, aby vytvorili origami kolibríky so svojimi sľubmi o ochrane vody. Fotografie papierových kolibríkov budú umiestnené na stránke Svetového dňa vody.

Propaguj Svetový deň vody

Záujemcovia si môžu stiahnuť logo kampane a šíriť ho tak nielen prostredníctvom sociálnych sietí, ale nechať si potlačiť napríklad tričko. Viac sa dozviete tu.

Pozrite si video, ktoré bolo vytvorené pri príležitosti kampane Svetový deň vody 2023.

Zdroj: unwater.org

 

Lesy a zdravie. Rok 2023 si žiada dávať, nielen brať

Lesy a zdravie. Rok 2023 si žiada dávať, nielen brať

Keď pijete pohár vody, píšete do zošita, beriete lieky na horúčku či staviate dom…Spájate si tieto činnosti s lesom? Nie vždy sa nám to darí a predsa sú tieto a mnohé ďalšie aspekty nášho života prepojené s lesmi.

V rokoch 2015 až 2020 sa v dôsledku odlesňovania ročne stratilo desať miliónov hektárov lesa, čo je zhruba ekvivalent 14 miliónov futbalových ihrísk. Udržateľné obhospodarovanie lesov a ich využívanie zdrojov sú kľúčom k boju proti klimatickým zmenám a prispievajú k prosperite a blahobytu súčasných a budúcich generácií. Lesy tiež zohrávajú kľúčovú úlohu pri zmierňovaní chudoby a pri dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Napriek všetkým týmto neoceniteľným ekologickým, ekonomickým, sociálnym a zdravotným výhodám sú lesy ohrozené požiarmi, škodcami, suchami a bezprecedentným odlesňovaním.

Medzinárodný deň lesov 2023. Zdroj: fao.org

Z dôvodu zvyšovania povedomia o hospodárení, ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji všetkých typov lesov vyhlásila Organizácia spojených národov (OSN) v roku 2012 Medzinárodný deň lesov. Oslavujeme ho 21. marca a každý rok prináša tému, ktorou upozorňuje na aktuálne problémy súvisiace s lesmi. Rok 2023 si žiada dávať, nielen brať, pretože zdravé lesy znamenajú aj zdravých ľudí. Témou pre rok 2023 sa tak stali Lesy a zdravie.

Lesy čistia vodu, vzduch, zachytávajú uhlík v boji proti klimatickým zmenám, poskytujú potraviny a lieky na záchranu života a zlepšujú našu pohodu. Je na nás, aby sme tieto vzácne prírodné zdroje chránili.

Medzinárodný deň lesov 2023. Zdroj: fao.org

Vedeli ste, že…

  • Takmer jedna miliarda ľudí na celom svete závisí od úrody potravín z voľnej prírody, ako sú bylinky, ovocie, orechy, mäso a hmyz, pre výživnú stravu.
  • Približne 50 000 druhov rastlín, z ktorých mnohé rastú v lese, majú medicínske využitie.
  • Lesy slúžia aj ako prirodzená bariéra prenosu chorôb medzi zvieratami a ľuďmi. S pokračujúcim odlesňovaním však rastie riziko, že sa choroby prenesú zo zvierat na ľudí. Viac ako 30 % nových chorôb hlásených od roku 1960 sa pripisuje zmenám vo využívaní pôdy vrátane odlesňovania.
  • Čas strávený v lesoch navodzuje pozitívne emócie, znižuje stres, krvný tlak, depresiu, únavu, úzkosť a napätie. Stromy v mestách tiež absorbujú znečisťujúce plyny z dopravy a priemyslu a filtrujú jemné častice ako je prach, špina a dym, čo pomáha chrániť mestské obyvateľstvo pred respiračnými chorobami.

Lesy a stromy pomáhajú tlmiť vystavenie teplu a extrémnym poveternostným javom spôsobeným zmenou klímy, ktoré predstavujú veľkú celosvetovú zdravotnú výzvu. Napríklad stromy správne rozmiestnené okolo budov ochladzujú vzduch a môžu znížiť potrebu klimatizácie až o 30 percent, čo tiež šetrí energiu.

Zdroj: fao.org

Svetový deň divej prírody

Svetový deň divej prírody

Svetový deň divej prírody 2023

 

Každoročne tretieho marca sa na celom svete oslavuje Svetový deň divej prírody (World Wildlife Day). Ide o jednu z najvýznamnejších udalostí, ktorá sa venuje voľne žijúcim živočíchom a rastlinám. Hlavnou témou na rok 2023 sú Partnerstvá pre ochranu prírody.

Tento rok pripadá Svetový deň divej prírody na 50. výročie vzniku CITES. CITES je Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín, ktorý bol v roku 1973 podpísaný vo Washingtone. Slovenská republika sa k nemu pripojila 28. mája 1992 a ako samostatná republika potvrdila svoje členstvo k 1. januáru 1993.

Cieľom dohovoru je postaviť svetový obchod s ohrozenými druhmi pod spoločnú kontrolu štátov sveta tak, aby sa dosiahla ich ochrana pred úplným vyhubením. Pod ochranou CITES je približne 5 800 druhov živočíchov a 30 000 druhov rastlín. Medzi našich pôvodných chránených živočíchov, s ktorými je zakázané obchodovať, patria napríklad vlk dravý, medveď hnedý, rys ostrovid, sokol sťahovavý, sokol rároh, orol kráľovský, orol skalný a jastrab veľký.

Svetový deň divej prírody (WWD) je príležitosťou na oslavu mnohých krásnych a rozmanitých foriem voľne žijúcich živočíchov a rastlín a na zvýšenie povedomia o množstve výhod, ktoré ich ochrana ľuďom poskytuje. Zároveň nám pripomína naliehavú potrebu zintenzívniť boj proti kriminalite súvisiacej s voľne žijúcimi druhmi a ľudskou činnosťou spôsobujúcou redukciu druhov, ktoré majú rozsiahle hospodárske, environmentálne a sociálne dôsledky. 

V  boji proti nezákonnému obchodu sa preto spojili agentúry OSN, organizácie súkromného sektora i mimovládne organizácie. Objem medzinárodného obchodu s exemplármi voľne žijúcich živočíchov a rastlín sa odhaduje na niekoľko miliárd eur ročne.