V rámci projektu Life LYNX bol na Slovensku odchytený ďalší rys –  samica Erika

V rámci projektu Life LYNX bol na Slovensku odchytený ďalší rys – samica Erika

V marci bola v okolí Betliara odchytená samica rysa karpatského. V rámci projektu Life LYNX sa plánuje jej presunutie do Slovinska alebo Chorvátska, kde podporí populáciu rysov. Momentálne sa samica nachádza v rehabilitačnej stanici Národnej zoologickej záhrady Bojnice.

Samica rysa karpatského dostala meno Erika. „Teraz sa nachádza v našej rehabilitačnej stanici, kde sa aj monitoruje jej stav. Skúmame najmä príjem potravy a celkovú kondíciu. Musíme tiež počkať na genetické výsledky a podľa toho sa určí, či bude vypustená v Slovinsku alebo Chorvátsku,“ uviedol vedúci zoologického úseku Národnej zoologickej záhrady Bojnice Andrej Duchoň. Erika by mala byť zároveň posledným premiestneným rysom zo Slovenska v rámci aktivity Life LYNX.

Odchyt samice rysa v Betliari. Zdroj: Nzoo Bojnice

Samicu rysa odchytili 14. marca partneri z Lesnej správy Betliar (Odštepný závod Rožňava, LESY SR), Národnej zoologickej záhrady Bojnice, Technickej univerzity vo Zvolene a správy NP Slovenský kras v rámci projektu Life LYNX. Hlavným cieľom je záchrana populácie rysa karpatského v Dinárskom pohorí a juhovýchodných Alpách pred vyhynutím a jej zachovanie v dlhodobom horizonte. V marci bol takto presunutý rys Lukáš, ktorý bude vypustený v Slovinsku v oblasti Jelovica.