Výučbové programy

Zooškola slúži na spestrenie hodín biológie, prírodopisu či prvouky. Príďte si zaujímavou formou rozšíriť vedomosti do nášho Centra environmentálnej výchovy.

Výučbové programy sa konajú v prednáškovej sále, maximálny počet účastníkov je 100 (vrátane dozoru). Programy sú koncipované hravou a pútavou formou, pričom účastníci sa aktívne zapájajú. Prístup do Zooškoly je bezbariérový.

V prípade otázok nás kontaktujte na: zooskola@zoobojnice.sk

 

Ponuka výučbových programov:

Január         –  Spiaci les pre  MŠ a 1.- 9. roč. ZŠ

                       – Vtáctvo v zime

Február        – Zaujímavosti z ríše hadov

                       – Keď sa povie mokraď pre ZŠ A SŠ

Marec           – Kto žije v lese pre MŠ a 1.-5. ZŠ

                       – Jedy v prírode pre 6.- 9. ZŠ a  SŠ,

                        – Zachovanie všetkého života na Zemi – CITES  pre SŠ

Apríl              – Kto tu lieta pre MŠ a I. stupeň ZŠ

                       – Národné parky Slovenska 6.- 9. ZŠ a  SŠ,

Máj                 – Syseľ Bystrík pre MŠ a ZŠ, Klimatické zmeny pre SŠ

                         –Biodiverzita a úlohy ZOO Bojnice pri jej ochrane pre SŠ

Jún                 – Ako si zvieratká v lese poriadok urobili, pre MŠ a 1.- 2. ročník ZŠ

                        – Ryby, rybky, rybičky pre ZŠ A SŠ

 

Júl                  – nevyučuje sa

August           – nevyučuje sa

September

Október

November

December

Prihláška na výučbový program:

Načítava...