Výučbové programy

Zooškola slúži na spestrenie hodín biológie, prírodopisu či prvouky. Príďte si zaujímavou formou rozšíriť vedomosti do nášho Centra environmentálnej výchovy.

Výučbové programy sa konajú v prednáškovej sále, maximálny počet účastníkov je 100 (vrátane dozoru). Programy sú koncipované hravou a pútavou formou, pričom účastníci sa aktívne zapájajú. Prístup do Zooškoly je bezbariérový.

 

Aj keď  sú brány Národnej zoo Bojnice zatvorené, my pre vás pripravujeme zooškolu online. Môžete sa tešiť na zaujímavé témy priamo u vás doma. Sledujete nás na facebooku ZOOBOJNICE (www.facebook.com/zoobojnice).

Všetky informácie sa dozviete vždy na aktuálnom plagáte.

V prípade otázok nás kontaktujte na: zooskola@zoobojnice.sk

 

 

Ponuka výučbových programov:

Január         –  Spiaci les pre  MŠ a 1.- 9. roč. ZŠ

                       – Vtáctvo v zime

Február        – Zaujímavosti z ríše hadov

                       – Keď sa povie mokraď pre ZŠ A SŠ

Marec           – Kto žije v lese pre MŠ a 1.-5. ZŠ

                       – Jedy v prírode pre 6.- 9. ZŠ a  SŠ,

                        – Zachovanie všetkého života na Zemi – CITES  pre SŠ

Apríl              – Kto tu lieta pre MŠ a I. stupeň ZŠ

                       – Národné parky Slovenska 6.- 9. ZŠ a  SŠ,

Máj                 – Syseľ Bystrík pre MŠ a ZŠ, Klimatické zmeny pre SŠ

                         –Biodiverzita a úlohy ZOO Bojnice pri jej ochrane pre SŠ

Jún                 – Ako si zvieratká v lese poriadok urobili, pre MŠ a 1.- 2. ročník ZŠ

                        – Ryby, rybky, rybičky pre ZŠ A SŠ

 

Júl                  – nevyučuje sa

August           – nevyučuje sa

September

Október

November

December

Prihláška na výučbový program:

Načítava...