Výučbové programy

Zooškola slúži na spestrenie hodín biológie, prírodopisu či prvouky. Príďte si zaujímavou formou rozšíriť vedomosti do nášho Centra environmentálnej výchovy.

Výučbové programy sa konajú v prednáškovej sále, maximálny počet účastníkov je 100 (vrátane dozoru). Programy sú koncipované hravou a pútavou formou, pričom účastníci sa aktívne zapájajú. Prístup do Zooškoly je bezbariérový.

V prípade otázok nás kontaktujte na: zooskola@zoobojnice.sk

 

Ponuka výučbových programov:

Január            – Vtáctvo v zime

Február          – Zaujímavosti z ríše hadov

Marec             – Jedy v prírode

Apríl               – Národné parky Slovenska

Máj                 -Biodiverzita a úlohy ZOO Bojnice pri jej ochrane

Jún                 – Ako si zvieratká v lese poriadok urobili, pre MŠ a 1.- 2. ročník ZŠ

                        – Fascinujúce fakty o zvieratách

Júl                  – nevyučuje sa

August           – nevyučuje sa

September    – Vzácny poklad voda

Október         – Prečo padá lístie zo stromov, pre MŠ a 1. a 2. ročník ZŠ

                        – Vyhynuté živočichy našej planéty pre 3.- 9. ročník ZŠ a SŠ

November     – Zmyslové vnímanie živočíchov

December     – Spiaci les, pre MŠ – ZŠ

                        – Natura 2000, pre SŠ

Prihláška na výučbový program:

Načítava...