Výučbové programy

Úvod » Zooškola » Výučbové programy

Zooškola slúži na spestrenie hodín biológie, prírodopisu či prvouky. Príďte si zaujímavou formou rozšíriť vedomosti do nášho Centra environmentálnej výchovy.

Výučbové programy sa konajú v prednáškovej sále, maximálny počet účastníkov je 100 (vrátane dozoru). Programy sú koncipované hravou a pútavou formou, pričom účastníci sa aktívne zapájajú. Prístup do Zooškoly je bezbariérový.

V prípade otázok nás kontaktujte na: zooskola@zoobojnice.sk

Počas mimoriadnej situácie spojenej s pandémiou ochorenia COVID-19 boli brány Národnej zoo Bojnice zatvorené, a nemohla prebiehať ani výučba Zooškoly. Ako náhrada, sa Zooškola vysielala naživo na našom facebooku (facebook.com/zoobojnice)
Všetky záznamy zooškoly online môžete vidieť na našom facebooku alebo tu :

Ponuka výučbových programov:

Január

– Vtáctvo v zime

Február

Keď sa povie mokraď

Marec

Kto žije v lese – cicavce
Zachovanie všetkého života na Zemi – CITES

Apríl

Národné parky Slovenska

Máj

– Biodiverzita a úlohy ZOO Bojnice pri jej ochrane

Jún

– Lesný ekosystém

Júl – August

– po osobnom dohovore (zooskola@zoobojnice.sk)

 Interná zooškola  s lektorom                       

September 

Zo sveta hmyzu – motýle

Október

Detektív v prírode – pobytové znaky zvierat

November

Vodný ekosystém – kampaň Which fish

Biorekordy –  naj zo sveta živočíchov

December

Zimní spáči – príprava rastlín a živočíchov na zimu

Externá zooškola – bez lektora

Výučbové programy:

Po stopách šeliem – samoobslužný program – pracovný list o šelmách žijúcich v zoo

Primáty ( pavilón opíc) – samoobslužný program – vedomostný kvíz o primátoch
Hra na detektíva ( vivárium) – samoobslužný program – vedomostný kvíz plazy, ryby, obojživelníky

 

Prihláška na výučbový program:

Načítava...