Zookrúžok CVČ Junior Bojnice
Úvod » Zooškola » Zookrúžky » Zookrúžok CVČ Junior Bojnice
Marec – mesiac knihy

Marec – mesiac knihy

Marec je mesiac knihy a ani my v zoo sme na to nezabudli. Spolu s našimi malými pomocníkmi zo...

Mokrade Slovenska

Mokrade Slovenska

Začiatkom februára sme si pripomenuli Svetový deň mokradí. Preto ústrednou témou februárového...

Júnový zookrúžok

Júnový zookrúžok

Na poslednom tohtoročnom zookrúžku sme upriamili pozornosť na plazy, konkrétne sme sa venovali...

Kráľovstvo včiel

Kráľovstvo včiel

V mesiaci máj sme si pripomenuli Svetový deň včiel. Včiel je čoraz menej. Napriek tomu, že o ich...

Medzinárodný deň medveďov

Medzinárodný deň medveďov

V mesiaci máj si pripomíname Medzinárodný deň medveďov. Práve v tento deň, 10. mája sme sa s deťmi...