Na kus reči s ošetrovateľom
Úvod » Na kus reči s ošetrovateľom

Zaradenie projektu: Environmentálny fond

Oblasť E: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia (E3)

Názov projektu: Na kus reči s ošetrovateľom

Kód projektu: 232239

Dotácia: 63 907,00 EUR

Realizácia projektu: rok 2023 – 2024

Cieľ projektu: Materiálno technické zabezpečenie a realizácia jednotlivých stretnutí zamestnancov zoo s návštevníkmi zoo podľa vopred stanoveného a riadne zverejneného harmonogramu.

Opis projektu: Realizáciou projektu, prioritne prostredníctvom materiálno-technického vybavenia sa vytvorí zázemie na realizáciu osobitných informačných podujatí a stretnutí, ktoré môžu prebiehať’ kontinuálne vo viacerých častiach areálu.