Dokumenty

POVINNÉ

ZVEREJŇOVANIE

Národná zoo Bojnice ako verejný obstarávateľ pri zadávaní zákaziek podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a taktiež podľa zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje svoje dokumenty aj tu:

Ponuka dočasne prebytočného majetku štátu

v správe Národnej zoologickej záhrady Bojnice www.ropk.sk

TLAČOVÉ

SPRÁVY

 

Na odkaze nižšie si môžete pozrieť všetky tlačové správy vydané Národou zoo Bojnice.

VÝROČNÉ

SPRÁVY

 

Na odkaze nižšie si môžete pozrieť v elektronickej podobe výročné správy vydané Národnou zoo Bojnice.

ČASOPIS

ZEBRA

 

Na odkaze nižšie si môžete pozrieť v elektronickej podobe časopisy Zebra vydané Národnou zoo Bojnice.

VEREJNÝ ODPOČET ČINNOSTÍ

ZA ROK 2020

Verejný odpočet činností sa uskutoční v Národnej zoologickej záhrade Bojnice, v priestoroch Centra environmentálnej výchovy – prednášková sála.

Dňa 18. júna 2021 o 10:00 hod.