Základné informácie
Úvod » O nás » Základné informácie

Národná zoologická záhrada Bojnice

Národná zoologická záhrada Bojnice  (iné názvy: Národná zoo Bojnice, bojnická zoologická záhrada, National Zoological Garden Bojnice) je najstaršou a najnavštevovanejšou zoologickou záhradou na Slovensku. Pre verejnosť bola otvorená 1. apríla 1955. Jej súčasná rozloha je 41 hektárov, z čoho viac ako polovicu tvorí expozičná časť. Areál zoo sa nachádza v rekreačnom prostredí kúpeľného mesta Bojnice. Národná zoo Bojnice je jedinou štátnou zoologickou záhradou v SR, jej zriaďovateľom je Ministerstvo životného prostredia SR. V rámci svojich aktivít vystavuje živé exponáty, chová ohrozené druhy zvierat, výchovne a edukačne vplýva na verejnosť v oblasti životného prostredia a ochrany biodiverzity, spravuje národné záchytné centrum pre zhabané a zaistené živočíchy odborní pracovníci aktívne spolupracujú s orgánmi CITES či Štátnou ochranou prírody, zabezpečuje trvalú starostlivosť o hendikepované živočíchy v rámci prevádzky rehabilitačnej stanice pre zranené vzácne živočíchy z prírody a v neposlednom rade poskytuje návštevníkom relax a oddych.

 

Členstvo odborných organizáciách

Národná zoo Bojnice je riadnym členom vo významných medzinárodných organizáciách: WAZA (Svetová asociácia zoologických záhrad a akvárií), EAZA (Európska asociácia zoologických záhrad a akvárií), UCSZOO (Únia českých a slovenských zoologických záhrad), WAPCA (Združenie pre ochranu západoafrických primátov), EEKMA (Európska asociácia ošetrovateľov a manažérov chovu slonov) IZE (Medzinárodná asociácia zoo vzdelávacích pracovníkov), a Species360 (Medzinárodná databáza zvierat chovaných v zoo). Aktívne spolupracujeme pri výskume a ochrane zvierat v ich prirodzenom prostredí s poprednými domácimi aj zahraničnými inštitúciami.

 

Podieľ na ochrane prírody doma aj v zahraničí

V rámci ochrany európskej fauny Národná zoologická záhrada Bojnice dlhodobo spolupracuje na viacerých projektoch záchrany ohrozených druhov živočíchov na Slovensku ako aj v zahraničí. K najvýznamnejším patrí spolupráca s Tatranským národným parkom pri výskume a imobilizácii kamzíka tatranského (Rupicapra rupicapra tatrica), a veľmi aktívna spolupráca pri výskume rysa karpatského (Lynx lynx carpathicus) na Slovensku. Súčasťou tohto projektu je v poslednom období úpešná rehabilitácia jedincov z prírody a ich následná reintrodukcia, Ďalej je to napr. spolupráca v rámci záchranného programu repatriácie sovy dlhochvostej (Strix uralensis) na Šumavu, pravidelné vypúšťanie odchovaných mláďat plamienky driemavej (Tyto alba) do prírody, alebo chov a spätný návrat jasoňa červenookého (Parnassius apollo) na vybrané lokality v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR.

Národná zoo Bojnice sa podieľa aj na záchrane ohrozených druhov svetovej fauny, podporila napr. reintrodukciu v prírode vyhynutého bažanta Edwardsovho (Lophura edwardsi) odoslaním dvoch odchovaných jedincov priamo do Vietnamu v spolupráci s pražskou zoo. Významná je tiež dlhoročná podpora činnosti združenia pre ochranu západoafrických primátov – WAPCA (West African Primate Conservation Action) a chov jedného z vlajkových druhov tohto projektu, ktorým je kriticky ohrozený mačiak Rolowayov (Cercopithecus roloway).

 

Kolekcia zvierat

Národná zoo Bojnice prezentuje jedinečnú kolekciu zvierat z celého sveta vo viac ako 360 druhoch s celkovým počtom viac ako 2700 exemplárov. Je to najväčšia kolekcia zo všetkých slovenských zoo. Približne 280 druhov z tejto kolekcie vystavuje ako jediná zoo na Slovensku, napr. slony africké či antilopy bongo. V rámci chovu vzácnych a ohrozených druhov zvierat je zapojená do chovu 33 druhov zaradených do EEP (európske záchranné programy), 39 druhov zaradených do ESB (európske plemenné knihy) a 14 druhov zaradených do ISB (medzinárodné plemenné knihy).

 

Najvýznamnejšie chované druhy zvierat v súčasnosti:

CICAVCE

 • Antilopa bongo (Tragelaphus eurycerus isaaci)
 • Antilopa vraná (Hippotragus niger)
 • Cibetka západoafrická (Civettictis civetta civetta) – jediná zoo v ČR/SR
 • Daman stepný (Heterohyrax brucei)
 • Dikdik Kirkov (Madoqua kirkii)
 • Gibon zlatolíci (Nomascus gabriellae)
 • Gueréza pláštiková (Colobus guereza)
 • Charza žltohrdlá (Martes flavigula aterrima)
 • Jeleň bieloústy (Cervus albirostris)
 • Kengura svižná (Macropus agilis) – jediná zoo v ČR/SR
 • Kengura tmavochvostá (Macropus fuliginosus melanops)
 • Kozorožec kaukazský (Capra caucasica)
 • Kudu veľký (Tragelaphus strepsiceros)
 • Leopard obláčkový (Neofelis nebulosa)
 • Leopard perzský (Panthera pardus saxicolor)
 • Lev berberský (Panthera leo leo)
 • Mačiak Hamlynov (Cercopithecus hamlyni) – jediná zoo v ČR/SR
 • Mačiak Rolowayov (Cercopithecus roloway) – jediná zoo v ČR/SR
 • Nandínia africká (Nandinia binotata) – jediná zoo v ČR/SR
 • Ocelot veľký (Leopardus pardalis)
 • Orangutan bornejský (Pongo pygmaeus)
 • Panda červená (Ailurus fulgens)
 • Rys karpatský (Lynx lynx carpathicus)
 • Slon africký (Loxodonta africana)
 • Takin zlatý (Budorcas taxicolor bedfordi)
 • Tamarín červenobruchý (Saguinus labiatus)
 • Vari červený (Varecia rubra)
 • Zebra Hartmannovej (Equus zebra hartmannae)

 

VTÁKY

 • Amazoňan golierikatý (Deroptyus accipitrinus) – jediná zoo v ČR/SR
 • Ara hyacintová (Anodorhynchus hyacinthinus)
 • Bažant Edwardsov (Lophura edwardsi)
 • Bažant ohnivý (Lophura ignita rufa) – jediná zoo v ČR/SR
 • Bernikla havajská (Branta sandvicensis)
 • Hadiar krátkochvostý (Terathopius ecaudatus)
 • Hoko prilbatý (Pauxi pauxi)
 • Ibis austrálsky (Threskiornis molucca)
 • Ibis červený (Eudocimus ruber)
 • Kazuár veľkoprilbý (Casuarius casuarius)
 • Kondor kráľovský (Sarcorhamphus papa)
 • Korunáč vejárový (Goura victoria)
 • Labuť čiernokrká (Cygnus melanocoryphus)
 • Lori fialovolíci (Psitteuteles goldiei) – jediná zoo v ČR/SR
 • Lyžičiar biely (Platalea leucorodia)
 • Orliak bielokrídly (Haliaeetus pelagicus)
 • Ostrohár bielobrvý (Centropus superciliosus) – jediná zoo v ČR/SR
 • Plameniak čílsky (Phoenicopterus chilensis)
 • Rybárik obrovský (Dacelo novaeguineae)
 • Sojkovec perličkový (Ianthocincla ocellata artemisiae)
 • Sova okuliarnatá (Pulsatrix perspicillata)
 • Takatra tmavá (Scopus umbretta)
 • Toko korunkatý (Tockus alboterminatus) – jediná zoo v ČR/SR
 • Tukan žltohrdlý (Ramphastos sulfuratus) – jediná zoo v ČR/SR
 • Turako Fischerov (Tauraco fischeri) – jediná zoo v ČR/SR
 • Zobákorožec čiernobiely (Bycanistes subcylindricus) – jediná zoo v ČR/SR
 • Zobákorožec vrásčitý (Rhabdotorrhinus corrugatus)
 • Žeriav príveskový (Bugeranus carunculatus)

 

PLAZY, OBOJŽIVELNÍKY, RYBY

 • Anakonda veľká (Eunectes murinus)
 • Anolis sabanský (Anolis sabanus) – jediná zoo v ČR/SR
 • Binga botswanská (Hydrocynus vittatus)
 • Korytnačka lúčová (Astrochelys radiata)
 • Kožnatka nílska (Trionyx triunguis) – jediná zoo v ČR/SR
 • Krokodíl olivový (Crocodylus siamensis)
 • Krokodílovec čínsky (Shinisaurus crocodilurus)
 • Kuora McCordova (Cuora mccordi) – jediná zoo v ČR/SR
 • Leguán fidžijský (Brachylophus fasciatus)
 • Papuľovec tyranský (Tyrannochromis nigriventer) – jediná zoo v ČR/SR
 • Pomec cisársky (Pomacanthus imperator)
 • Rosnička bieloperá (Litoria infrafrenata)
 • Užovka karmínová (Oreocryptophis p. coxi) – jediná zoo v ČR/SR

 

Chovateľské úspechy v rokoch 1955-2017

K najvýznamnejším chovateľským úspechom v histórii v počte odchovaných mláďat patria napr. 14 parmovcov kardinálskych (Pterapogon kauderni), 1 perovec kukučí (Synodontis multipunctatus), 80 papuľovcov tyranských (Tyrannochromis nigriventer), 76 papuľovcov zobcovitých (Fossorochromis rostratus), 200 tilapií nílskych (Oreochromis niloticus), 40 pralesničiek azúrových (Dendrobates tinctorius f. azureus), 1 korytnačka hviezdicová (Geochelone elegans), 3 leguány kubánske (Cyclura nubila), 27 pichľavcov skalných (Uromastyx acanthinurus), 112 gekončíkov nočných (Eublepharis macularius), 133 anakond paraguajských (Eunectes murinus), 6 pytónov zelených (Morelia viridis), 10 pytónov kráľovských (Python regius), 15 pytónov tigrovitých tmavých (Python molurus bivittatus), 251 emu hnedých (Dromaius novaehollandiae), 74 nandu pampových (Rhea americana), 8 pelikánov ružových (Pelecanus onocrotalus), 5 plameniakov čílskych (Phoenicopterus chilensis), 5 bocianov čiernych (Ciconia nigra), 33 ibisov austrálskych (Threskiornis molucca), 24 ibisov červených (Eudocimus ruber), 26 lyžičiarov bielych (Platalea leucorodia), 2 kačice Bernierove (Anas bernieri), 4 kačice striebristé (Spatula versicolor), 1 kazarka rajská (Tadorna variegata), 7 žeriavov stepných (Anthropoides virgo), 7 kariam červenozobých (Cariama cristata), 10 orlov stepných (Aquila nipalensis), 5 sokolov rárohov (Falco cherrug), 99 plamienok driemavých (Tyto alba), 10 sov snežných (Bubo scandiacus), 16 bažantov Edwardsových (Lophura edwardsi), 8 bažantov Hamiltonových (Lophura leucomelanos hamiltoni), 3 uškáne bielochrbté (Crossoptilon mantchuricum), 3 korunáče vejárové (Goura victoria), 1 holub figovníkový (Treron calvus), 1 zobákorožec papuánsky (Rhyticeros plicatus), 2 amazoňany červenočelé (Amazona viridigenalis), 6 amazoňanov golierikatých (Deroptyus accipitrinus), 30 ár modrožltých (Ara ararauna), 17 ár zelenokrídlych (Ara chloroptera), 10 vaza veľkých (Coracopsis vasa), 2 sojkovce perličkové (Ianthocincla ocellata artemisiae), 6 škorcov purpurových (Lamprotornis purpureus), 35 krásiek červenozobých (Urocissa erythrorhyncha), 7 kengúr parma (Macropus parma), 1 kengura červená (Macropus rufus), 2 lemury vari červené (Varecia rubra), 22 kosmáčov trpasličích (Cebuella pygmaea niveiventris), 18 tamarínov pinčích (Saguinus oedipus), 14 tamarínov červenobruchých (Saguinus labiatus), 10 gueréz pláštikových (Colobus guereza), 4 gibony zlatolíce (Nomascus gabriellae), 1 orangutan bornejský (Pongo pygmaeus), 8 norkov európskych (Mustela lutreola), 18 surikat vlnkavých (Suricata suricatta), 4 ženetky škvrnité (Genetta genetta), 2 mačky červenoškvrnné (Prionailurus rubiginosus), 1 manul (Otocolobus manul), 75 rysov karpatských (Lynx lynx carpathicus), 9 leopardov perzských (Panthera pardus saxicolor), 3 tigre sumatrianske (Panthera tigris sumatrae), 2 levy berberské (Panthera leo leo), 12 kulanov turkménskych (Equus hemionus kulan), 2 kiangy východné (Equus kiang holdereri), 4 kone Przewalského (Equus przewalskii), 37 zebier Chapmanových (Equus quagga chapmani), 14 zebier Hartmannovej (Equus zebra hartmannae), 11 antilop bongo (Tragelaphus eurycerus isaaci), 6 antilop vraných (Hippotragus niger), 125 antilop jeleňovitých (Antilope cervicapra) 31 kudu veľkých (Tragelaphus strepsiceros), 1 sob polárny (Rangifer tarandus), 4 daniele mezopotámske (Dama mesopotamica),  1 sajga tatárska (Saiga tatarica), 5 zubrov európskych (Bison bonasus), 80 kozorožcov kaukazských (Capra caucasica), 9 kozorožcov sibírskych (Capra sibirica), 20 markhurov turkménskych (Capra falconeri heptneri) a 30 kôz bezoárových krétskych (Capra aegagrus cretica).

 

Autor textu:

Bc. Michal Sloviak, zoológ Národnej zoo Bojnice