Projekty
Úvod » O nás » Projekty
Ubikácia africkej fauny

Ubikácia africkej fauny

Ubikácia africkej fauny a exteriérový výbeh pre africkú faunu Financovanie investičnej aktivity: štátny ...
Ochrana sysľa pasienkového

Ochrana sysľa pasienkového

Názov projektu: Ochrana sysľa pasienkového (Spermophillus citellus) Projektová schéma: LIFE+, Príroda a ...