Dovybavenie priestorových kapacít CEV a SO01 NZOO Bojnice
19. júla 2023
Úvod » Dovybavenie priestorových kapacít CEV a SO01 NZOO Bojnice

Zaradenie projektu: Environmentálny fond

Oblasť E: Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta (E)

Názov projektu: Dovybavenie priestorových kapacít CEV a SO01 NZOO Bojnice

Číslo: E4495

Dotácia: 51 000 Eur

Realizácia projektu: rok 2022 – 2023

Cieľ projektu: Dovybavenie priestorov v budove SO01 a CEV, ktoré bude slúžiť na rôzne edukačné a informačné podujatia.

Opis projektu: Realizáciou uvedeného projektu sa dovybavili priestory v budove SO01 a CEV (centrum environmentálneho vzdelávania), vybavenie bude slúžiť na prednášky a na rôzne edukačné a informačné formy podujatí pre študentov základných a stredných škôl. Bude možné rozšíriť počet prednášok alebo workshopov nakoľko sa zvýšila kapacita a môžu prebiehať súčasne na viacerých miestach. Rovnako slúžia na pracovné stretnutia (laickej aj odbornej verejnosti).