Kampane
Úvod » Pomáhame » Kampane

KAMPANE

KAMPANE EAZA

Väčšina zoologických záhrad sa pravidelne pripája k záchranným aktivitám, ktoré vyhlasuje Európska asociácia zoologických záhrad a akvárií (EAZA) už od roku 2000. Sú zacielené buď na konkrétnu oblasť (juhoamerické dažďové lesy, Madagaskar, juhovýchodná Ázia a pod.) či na skupiny zvierat, ktorým hrozí vyhubenie (tigre, korytnačky, nosorožce, obojživelníky…). Kampane majú za cieľ oboznámiť širokú verejnosť s danou problematikou, získať finančné prostriedky na konkrétne záchranné projekty, príp. poskytnúť námety, ako môžu ľudia sami pomôcť. Väčšina zoologických záhrad organizuje v priebehu roka aktivity, ktoré sú téme kampaní venované a do ktorých sa môžete jednoducho zapojiť aj Vy.

A ako išli kampane spätne za sebou?

EAZA KAMPAŇ 21+

Európska asociácia zoologických záhrad a akvárií (EAZA) vyhlásila v septembri 2021 internú kampaň pre členov EAZA, ktorá bude prebiehať počas dvoch rokov pod názvom EAZA21+. Pomôže nám objaviť príležitosti, ktoré prináša nový rámec biodiverzity po roku 2020, v ktorom zohrávajú dôležitú úlohu moderné zoologické záhrady a akváriá a organizácie ako EAZA. V roku 2021 členovia EAZA potvrdili svoje vysoké ambície prijatím nového vyhlásenia o vízii EAZA: „Progresívne zoologické záhrady a akváriá zachraňujú druhy spolu s vami.“ Každý z Vás, nielen zoologické záhrady Európy môže priložiť ruku k dielu pri plnení tejto vízie. Táto ambícia integruje komunitu EAZA do globálnej skladačky ochrany biodiverzity.

Viac o tejto kampani TU

EAZA KAMPAŇ Which Fish? 2019-2021

EAZA campaign  Which Fish? 2019-2021- Ktoré ryby?

Táto nová kampaň EAZA sa zaoberá tým, ako komerčne založené ľudské aktivity ovplyvňujú ochranu morských druhov. Zameriava sa na to, ako fungujú zoologické záhrady a akváriá, a povzbudzuje účastníkov, aby urobili skutočné zmeny vo svojich pracovných postupoch aplikovaním už zdieľanej vízie na jednotné ciele riadenia a ochrany morskej biodiverzity.

Viac o tejto kampani TU

EAZA KAMPAŇ Silent forest-Asian songbird crisi 2017-2019

EAZA campaign ,, Silent forest-Asian songbird crisi“ 2017-2019 – Umlčaný les – kríza spevavcov v juhovýchodnej Ázii

Cieľom kampane bolo zvýšiť povedomie širokej verejnosti o súčasnej kritickej situácii s ázijskými spevavými vtákmi.

Viac o tejto kampani TU

EAZA KAMPAŇ Let It Grow 2015-2017

EAZA Let It Grow Campaign 2015-2017Dajme šancu prírode

Spoločným cieľom kampane Let It Grow bolo zaistiť prežitie pôvodných druhov rastlín a zvierat. Práca spočívala vo výskume fungovania ekosystémov, udržiavaní miery biodiverzity a zabraňovaní šíreniu inváznych druhov.

Viac o tejto kampani TU

EAZA KAMPAŇ Pole to Pole 2013-2015

EAZA Pole to Pole Campaign 2013-2015 – Od pólu k pólu

Predmetom kampane boli svetové póly, konkrétne druhy tu žijúce a vyznačujúce sa vysokou rozmanitosťou. Kampaň upozorňuje na nebezpečenstvo, ktoré Arktíde i Antarktíde hrozí najmä v súvislosti so zmenami klímy.

Viac o tejto kampani TU

EAZA KAMPAŇ IUCN SSC Southeast Asia 2011-2013

EAZA IUCN SSC Southeast Asia Campaign 2011-2013 Juhovýchodná Ázia

Zmyslom tejto kampane bolo informovať verejnosť o úžasných avšak ohrozených druhoch juhovýchodnej Ázie.

Viac o tejto kampani TU

EAZA KAMPAŇ Ape 2010-2011

EAZA  Ape campaign 2010-2011 – Ľudoopy

V poradí už 9. EAZA kampaň venovaná primátom predstavila spôsoby, ktorými môžeme pomôcť zvýšiť šance na prežitie veľkých primátov a nechať za sebou trvalú zmenu ochrany.

Viac o tejto kampani TU

EAZA kampaň European Carnivore 2008-2010

EAZA European Carnivore Campaign 2008-2010 – Európske šelmy

Táto kampaň je prvou čisto európskou kampaňou EAZA. Je venovaná európskym šelmám.
Svojim členom dáva mimoriadnu príležitosť podieľať sa na ochrane prírody v okolí našich domovov.

Viac o tejto kampani TU

Amphibian Alarm EAZA Year of the Frog 2007-2008

Amphibian Alarm EAZA Year of the Frog Campaign 2007-2008 – Obojživelníky

Táto kampaň bola venovaná mimoriadnej skupine živočíchov, ktorí stoja na pokraji existenčnej krízy – obojživelníkom.

Viac o tejto kampani TU

EAZA KAMPAŇ Madagaskar 2006-2007

EAZA Madagascar Campaign 2006-2007 – Madagaskar

Cieľom kampane bolo priblížiť verejnosti jeden z najbohatších pokladov prírodnej histórie na Zemi. Propagovať myšlienku biodiverzity cez unikátnu faunu a flóru Madagaskaru.

Viac o tejto kampani TU

EAZA KAMPAŇ Save the Rhino 2005-2006

Save the Rhino EAZA Rhino Campaign 2005-2006 – Zachráňme nosorožca

Táto kampaň bola venovaná ochrane piatich druhov nosorožcov – dvom africkým a trom ázijským druhom.

Viac o tejto kampani TU

Shellshock EAZA Turtle and Tortoise 2004-2005

Shellshock EAZA Turtle and Tortoise Campaign 2004-2005 – Korytnačky v ohrození

Táto kampaň bola zameraná na záchranu ohrozených druhov korytnačiek.

Viac o tejto kampani TU

EAZA KAMPAŇ Tiger 2002-2004

EAZA Tiger Campaign 2002-2004 – Tiger

Kampaň bola venovaná informáciám o alarmujúcom stave tigrov v prírode.

Viac o tejto kampani TU

EAZA KAMPAŇ Rainforest 2001-2002

EAZA Rainforest Campaign 2001-2002 – Tropické pralesy

Kampaň bola venovaná juhoamerickým tropickým pralesom a zvieratám, ktoré sú na ich existencii bytostne závislé, najmä pazúrikovým opičkám.

Viac o tejto kampani TU

EAZA KAMPAŇ Bushmeat 2000-2001

EAZA Bushmeat Campaign 2000-2001

Prvá ochranárska kampaň EAZA, Bushmeat Campaign, bola spustená v roku 2000. Počas nasledujúcich desiatich rokov sa kampane zaoberali rôznymi problémami ovplyvňujúcimi celý rad druhov a biotopov.
Kampaň bola zameraná na zastavenie nekontrolovateľného vybíjania vzácnych a ohrozených druhov zvierat z tropických pralesov Afriky za účelom zisku.

Viac o tejto kampani TU

OSTATNÉ KAMPANE

ŠETRIACA KAMPAŇ NZOO BOJNICE

Najlacnejšia energia je tá nespotrebovaná!

V zásade to znamená snažiť sa o zníženie množstva energie, no dosiahnutie podobného výsledku, ako pri jej plytvaní. Preto sa v rámci ekonomických opatrení snažíme ponúknuť niekoľko tipov, ako sa vyhnúť nadmernej spotrebe elektrickej energie, pitnej vody, pohonných hmôt a ako čo najviac ušetriť. Dostali sme do situácie, kedy je potrebné nakladať s energiami veľmi opatrne. Našim cieľom je znížiť ich spotrebu na minimum, pritom ale žiadnym spôsobom neznížiť komfort zvierat žijúcich za bránami Národnej zoo Bojnice.

Radi sa s vami podelíme o kreatívne a milé obrázky s tipmi na efektívne využívanie energii. Veríme, že vás zaujmú a mnohé z nich sa ocitnú vo vašej domácnosti, škole či kancelárii. Ak nás chcete potešiť, pošlite nám fotografie, ako motivujete seba a ostatných na kontaktný email: info@zoobojnice.sk alebo nás označte na sociálnych sieťach ako facebook, instagram alebo tiktok 🙂

Viac o tejto kampani TU

Kampaň Biodiversity is Us

Kampaň Biodiversity is Us – Biodiverzita to sme my

Túto kampaň vyhlásila Svetová asociácia zoologických záhrad a akvárií (WAZA), tak aby podporila Dekádu biodiverzity OSN 2011–2020.

Viac o tejto kampani TU

Ukradnutá divočina

Kampaň Ukradnutá divočina

Národná zoologická záhrada Bojnice spustila v júli 2019 kampaň pod názvom Ukradnutá divočina. Verejnosť má upozorniť na nelegálny obchod so zvieratami a ich časťami, ktorý môžu nechtiac podporiť kúpou suveníru zo zvierat na dovolenkách.

Viac o tejto kampani TU

Kampaň na záchranu sťahovavých vtákov 2019

Kampaň na záchranu sťahovavých vtákov 2019

Národná zoologická záhrada Bojnice sa pripojila ku kampani Únie českých a slovenských zoologických záhrad (UCSZOO), ktorá bojuje proti masakrom sťahovavých vtákov v Stredomorí. Na nelegálne zabíjanie upozorňuje únia prostredníctvom bilbordov v metropolách Česka a Slovenska.

Viac o tejto kampani TU