Kampaň EAZA 2008-2010: Carnivore: Európske šelmy
Úvod » Kampaň EAZA 2008-2010: Carnivore: Európske šelmy

Obdobie: 15.09.2008 – 22.09.2010

Kampaň Carnivore venovaná ohrozeným európskym šelmám prebehla v rokoch 2008 až 2010. Jej cieľom bolo získať pozornosť Európanov k ohrozeným druhom šeliem. Spolužitie obyvateľov Európy a šeliem prebieha v dvoch problémových rovinách. Prvou je premnoženie niektorých druhov a následné ohrozovanie aktivít človeka, druhou zas prudký úbytok iných druhov. Témou kampane bolo vzájomné spolužitie a hľadanie alternatív ako spolunažívať so šelmami bez pretrvávajúcich mýtov a neoprávneného odsudzovania.

Bolo vybraných 12 najcharizmatickejších druhov šeliem: líška polárna, medveď hnedý, vydra riečna, rys ostrovid, mačka divá, norok európsky, šakal obyčajný, vlk, rys španielsky, tchorík škvrnitý, medveď biely a rosomák severský. Vyzbierané peniaze kampane šli na viacero záchranných projektov, vrátane jedného na ochranu medveďa na Slovensku. Celkovo sa nazhromaždilo 240 600 Eur. Súčasťou kampane bola petícia za zastavenie používania jedovatých otráv na šelmy. Naša zoo prispela do kampane okrem podujatí pre deti a mládež vydaním špeciálneho leporela o šelmách a tematického letáku. V dobe kampane došlo aj k otvoreniu expozície Karpatský chodník, ktorého súčasťou bola aj úprava výbehov pre vlky.

Tematické plyšové hračky firmy Ravensden. Jednu z cien za nápad v práci s deťmi získala ZOO Záhreb.

carnivore