Voľné miesta
Úvod » O nás » Voľné miesta

Ponuka zamestnania

Na tejto stránke Vás radi informujeme o voľných pracovných miestach v Národnej zoo Bojnice.

Aktuálne máme tieto voľné pracovné miesta: 

Aktualizované 18.6.2024

Robotník - upratovačka

NZOO prijme do zamestnania „ robotník – upratovačka“.  Bežné upratovanie vrátane vynášania odpadkov, čistenia kobercov vysávačom a dezinfekcie sociálnych zariadení, čistenie okien bez ich rozobratia, interiérov, exteriérov alebo výmena záclon, závesov. Udržiavanie čistoty vo všetkých hygienických zariadeniach v areáli NZOO Bojnice. Bežné upratovanie – zametanie, utieranie prachu, leštenie nábytku a podláh, čistenie dlaždíc a gumolitu.

Podmienkou prijatia je skončené stredoškolské vzdelanie. Pracovná ponuka je vhodná pre absolventa. Pracovná zmluva je na dobu určitú.

Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutej odbornej praxe a plnenia pracovných úloh.

Žiadosť na ponuku pracovného miesta, profesijný štruktúrovaný životopis, kópiu dokladu osvedčujúceho kvalifikačné predpoklady a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac) na účely obsadenia pracovného miesta zašlite na e-mailovú adresu: lucia.ivenzova@zoobojnice.sk