Voľné miesta
Úvod » O nás » Voľné miesta

Ponuka zamestnania

Na tejto stránke Vás radi informujeme o voľných pracovných miestach v Národnej zoo Bojnice.

Aktuálne máme tieto voľné pracovné miesta: 

Aktualizované 19.10.2023

Pracovná pozícia: vodár- kurenár

Pracovná pozícia:  vodár- kurenár

Pracovnou náplňou:

– zabezpečenie prevádzky, údržby a opravy vodovodných  a kanalizačných potrubí, ako aj objektov kúrenia. – – vyžaduje sa prax a skúsenosti s prevádzkou inštalačných a kúrenárskych prác.

– vítané je zváranie plameňom a elektrickým prúdom,

– vodičský preukaz skupiny B a C.

Termín nástupu : 1.12.2023

Ponúkané výhody:

  • 5 dní dovolenky navyše
  • možnosť priznania osobného príplatku k základnej zložke mzdy po uplynutí skúšobnej doby,
  • dlhodobo stabilná pozícia,

Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, dosiahnutej odbornej praxe a plnenia pracovných úloh. Minimálny nástupný plat pre uvedenú pozíciu je v 3. platovej triede v prvom platovom stupni 736,50 EUR.

 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný štruktúrovaný životopis a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac) na účely výberového konania zašlite najneskôr do 06.11.2023 do 12.00 hod na e-mailovú adresu: tatiana.bahulova@zoobojnice.sk

 

Predpokladaný termín výberového konania je 10.11.2023. Presný termín Vám bude zaslaný na Vašu e-mailovú adresu.

Kontaktná osoba: Ing. Tatiana Bahulová, tel. 0911 506 505