Kontakty
Úvod » Ideme do zoo » Kontakty

Národná zoologická záhrada Bojnice

Sídlo organizácie:
Identifikačné číslo:
Rezort / zriaďovateľ:
Forma hospodárenia:

Zámok a okolie 6, 972 01 Bojnice
00358011
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
príspevková organizácia

+421 46 540 29 75

+421 901 714 752

+421 46 540 32 41
zoobojnice@zoobojnice.sk

Kontakt pre médiá:   PRESS >>