Pre tábory
Úvod » Vzdelávanie » Pre tábory

PRE TÁBORY

Ak chcete svojím deťom zabezpečiť prázdniny plné zábavy a zážitkov, ste na správnom mieste. Patria Vaše deti k tým, ktorí sa bližšie zaujímajú o zvieratá? Potom je pre nich taký zootábor miestom, kde sa plne rozvíjajú ich vedomosti i zručnosti, dostávajú sa bližšie k vnútornému životu zoo, čo môže ovplyvniť ich budúce povolanie.

ZOOAKADÉMIA

 

Zooakadémia je určená pre žiakov ZŠ túžiacich po poznávaní a poznaní sveta zvierat. Počas nej sa naši pracovníci (lektori) zamerajú na praktické odovzdávanie  informácií nielen o ekológii a etológii zvierat, ale aj o nástrahách, ktoré môžu človeka čakať pri pobyte v prírode. Program s množstvom zábavy, hier a humoru je popretkávaný získavaním vedomostí z rôznych oblastí prírody. Účastníci  sa oboznámia s tajomstvami živočíšnej ríše a nahliadnu aj do zákulisia v zoo. Denná zooakadémia sa realizuje v 5 dňových turnusoch  počas letných prázdnin, od pondelka do piatka

LETNÁ ZOOŠKOLA

Počas prázdnin spolupracujeme so školami, CVČ  a inými tábormi na programe. Ak máte záujem stráviť deň u nás v zoo a chcete si spestriť pobyt v zoo ponúkame Vám  program určený pre skupinu detí, žiakov.  Program je realizovaný v exteriéri zoo formou náučných hier a aktivít. V prípade, že je lektor obsadený Vám vieme pripraviť samoobslužný  program.