Vzdelávanie
Úvod » Vzdelávanie

VZDELÁVANIE

Národná zoologická záhrada sa už niekoľko rokov venuje edukačnej činnosti, ktorej hlavnou náplňou je výchova a vzdelávanie detí, mládeže ale aj dospelých. Vzdelávanie je jedno zo základných poslaní Zoo Bojnice a realizuje sa v priestoroch Centra environmentálnej výchovy, ktoré sú žiakom, študentom a pedagógom známe pod názvom „Zooškola“. Naša Zooškola bola otvorená ako prvá v Československu.

HISTÓRIA

ZOOŠKOLY

Zooškola bola daná do užívania pri príležitosti Medzinárodného roku dieťaťa – 21. novembra 1979. Vznikla v priestoroch, ktoré v minulosti slúžili na odkladanie pánskych kočov. Podľa záznamov v kronike vzdelávania Zoo Bojnice prvým rozsiahlejším podujatím, ktoré bolo v Zooškole organizované bola výstava plagátov zoo sveta, otvorená 30. mája 1980 pri príležitosti 25. výročia vzniku Zoo Bojnice. Prvý zápis o konkrétnom vzdelávacom podujatí v Zooškole, pripravenom na základe požiadavky školy, bola výučba žiakov 6.A, 6.B. a 6.C triedy v Bojniciach 5. novembra 1980. Prednáška bola doplnená živými ukážkami mláďat levíčat a filmom o živote zvierat.
(Naša ZOO Bojnice – Vladimír Šrank, Ivan Kmeť)

Súčasnosť a poslanie zooškoly

Pôvodné priestory Zooškoly boli prebudované na Centrum environmentálnej výchovy (CEV).

Priestory CEV sa využívajú na realizáciu uceleného systému vzdelávania a environmentálnej výchovy prostredníctvom nasledovných aktivít:

  • realizácia výučbových programov (cieľovou skupinou sú žiaci materských, základných a stredných škôl)
  • odborné prednášky a programy pre vysokoškolských študentov
  • osobitné programy pre špecifické skupiny návštevníkov (programy pre žiakov špeciálnych základných škôl, programy pre zdravotne znevýhodnených návštevníkov, podujatia pre seniorov)
  • realizovanie výstav
  • činnosť Zookrúžkov
  • a ďalšie.

Vzdelávanie realizujeme v:

Centrum environmentálnej výchovy

Prednášková sála (100 ľudí)

Učebňa (20 ľudí)

Areál zoo

Rozdelenie druhov vzdelávania

v Národnej zoo Bojnice: