Kampaň EAZA 2015-2017: Let It Grow – Dajme šancu prírode
Úvod » Kampaň EAZA 2015-2017: Let It Grow – Dajme šancu prírode

Let It Grow / Dajme šancu prírode
Kampaň Let It Grow je dvojročná kampaň troch európskych spoločností: Európskej asociácie zoologických záhrad a akvárií (EAZA), Medzinárodného botanického ochranárskeho inštitútu a Siete európskych vedeckých centier.

Zoologická záhrada Bojnice ako člen EAZA sa do tejto kampane tiež zapojila. Rozhodli sme sa nepoužiť doslovný názov anglického Let It Grow (Nechaj to rásť), ale zvolili sme slogan Dajme šancu prírode.

Cieľom tejto kampane je upozorniť na ekosystémy pôvodných populácií živočíchov a rastlín okolo nás, teda aj tých v areáli našej zoo. Kampaň chce dať do povedomia aj potrebu chrániť pôvodné druhy pred invazívnymi. Preto aj názov Dajme šancu prírode.

Ako pomáha Národná zoo Bojnice?

Naša zoo vybudovala v hornej časti areálu Hmyzí hotel – teda jednoduchú konštrukciu z dreva, vyplnená rôznymi prírodnými materiálmi, kde si nájdu úkryt rôzne druhy užitočného hmyzu.
V zoo pribudli aj krmítka, do ktorých sme počas chladných mesiacov sypali slnečnicu a vtáctvo tak malo dostatok potravy počas obdobia, kedy je ho v prírode menej. Rovnako sme nainštalovali aj vtáčie búdky.

Akcie spojené s kampaňou Dajme šancu prírode

Svetový deň vtáctva

Od 30. marca do 1. apríla 2016 boli v bojnickej zoo prednášky k Svetovému dňu vtáctva. Na týchto prednáškach sme si hovorili aj o druhoch, ktoré voľne žijú v našej zoo. O tom, ako to na podujatí vyzeralo sa dočítate tu >>

Deň Zeme

24. apríla si v našej zoo pripomenieme Deň Zeme. Viac informácií o pripravovanom podujatí nájdete tu >>