EAZA kampaň 2020-2021 pod názvom WHICH FISH
Úvod » EAZA kampaň 2020-2021 pod názvom WHICH FISH

Oceány pokrývajú približne 70 percent objemu našej planéty a poskytujú zdroje miliónom ľudí. Ľudská činnosť ako je nadmerný rybolov, zlé praktiky rybolovu a znečistené moria, sú hlavnými hrozbami pre oceány.  Aby sme mohli aj naďalej využívať ekosystémové služby a základné potravinové zdroje  musíme preto neodkladne zachovať a správne spravovať populácie rýb, aby sa zabránilo neúmyselným masívnym stratám.

Nová kampaň EAZA sa zaoberá tým, ako komerčne založená ľudská činnosť ovplyvňuje ochranu morských druhov.

Zameriava sa na to, ako fungujú zoologické záhrady a akváriá, a povzbudí účastníkov k skutočným zmenám v ich pracovných postupoch uplatnením už zdieľanej vízie na zjednotené ciele v oblasti riadenia a ochrany morskej biodiverzity.

Kampaň je rozvíjaná v troch hlavných bodoch.

1) Udržateľná ľudská spotreba

2) Udržateľné krmivo pre zvieratá

3) Plánovaním odberu udržateľných vodných druhov

76% svetového rybolovu je vyťažených alebo nadmerne vylovených. Ročne je vyhodených 9,1 milióna ton nežiadúceho vedľajšieho úlovku.

Ak bude  nadmerný rybolov pokračovať do roku 2050 môže rybolov potravín úplne klesnúť.

Je čas začať sa pýtať … Ktoré ryby?

Problematiku kampane  Which fish sme zakomponovali aj do našich výučbových programov v zooškole. Zooškola online  bola venovaná témam podmorských živočíchov  a  v zooškole na diaľku sme vám predstavili jednotlivé oceány v téme: Život v moriach a oceánoch. Priniesli sme vám informácie o faune, flóre, ale aj ekologických hrozbách s ktorými oceány a moria denne zápasia. Jedna online prednáška bola venovaná  predstaveniu Eaza kampane na roky 2020/2021 s názvom Život v moriach a oceánoch: kampaň Witch fish.

 

Spolu s deťmi zo zookrúžkov a táborov sme sa zahrali na detektívov vo viváriu, kde  sme sa venovali problematike ohrozených druhov morských živočíchov a nadmernému rybolovu.

Problematiku migrácie rýb sme poňali aj umelecky a spolu s našim zoo tímom  sme zložili a s deťmi naspievali pieseň, ktorá sa v súťaži Eurofishion song kontest umiestnila na prvom mieste.

V časopise Zebra 1/2020 sme predstavili našim čitateľom EAZA kampaň  na rok 2020/2021 pod názvom Which fish. Kde sa dozvedeli prečo práve táto téma a ako súvisí s problematikou rýb a morských živočíchov.