Karanténna a rehabilitačná stanica pre mačku divú
Úvod » Karanténna a rehabilitačná stanica pre mačku divú

Realizácia karanténnej a rehabilitačnej stanice pre mačku divú je súčasťou úspešnej implementácie projektu s názvom  “Hledáme kočku, pozor, divokou!” (NFP3040221R971), ktorý je financovaný z OP Interreg V-A SK-CZ a realizovaný v spolupráci so zahraničnými a domáci odbornými organizáciami na poli ochrany prírody. Jedna z hlavných aktivít projektu, ktorej realizácia začala v polovici minulého roka, je prospešná aj pre celkových rozvoj technickej a chovateľskej infraštruktúry organizácie. Výstavba tohto priestoru, svojim priestorovým a technickým zabezpečením zvýši kvalitu a kvantitu chovného zázemia organizácie na medzinárodnú úroveň a posunie vpred aj plánované odborné a výskumné aktivity. Samotný objekt je umiestnený v krásnom a tichom, lesnom prostredí areálu ZOO, mimo bežnej návštevníckej časti, ktoré je vhodné pre karanténnu a rehabilitáciu, nakoľko si tieto procesy vyžadujú prioritne „kľudový“ režim.

 

Autor: Ing. V. Madajová, foto: NZOO Bojnice