Chov ohrozených druhov svetovej fauny v NZOO Bojnice
Úvod » Chov ohrozených druhov svetovej fauny v NZOO Bojnice

Zaradenie projektu: Environmentálny fond

Oblasť D: Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny 2022

Činnosť D6: Realizácia opatrení, ktorých cieľom je naplniť, dosiahnuť a udržať poslanie zoologických záhrad

Názov projektu: Chov ohrozených druhov svetovej fauny v NZOO Bojnice

Číslo: E4533

Dotácia: 102 000 Eur

Realizácia projektu: rok 2022 – 2023

Cieľ projektu: Zabezpečenie kvalitnej starostlivosti o živočíchy svetovej fauny vybavením chovných priestorov.

Opis projektu: V rámci projektu boli obstarávane chovateľské pomôcky do chovných priestorov  prioritne tak aby bola zabezpečené kvalitná starostlivosť o živočíchy svetovej fauny.

 

 

Autor: RNDr. Mocňáková