Technické do-vybavenie chovnej a rehabilitačnej stanice v NZOO Bojnice
Úvod » Technické do-vybavenie chovnej a rehabilitačnej stanice v NZOO Bojnice

Zaradenie projektu: Environmentálny fond

Oblasť D: Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny 2022

Činnosť D5: Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržanie priaznivého stavu chránených druhov a biotopov

Názov projektu: Technické do-vybavenie chovnej a rehabilitačnej stanice v NZOO Bojnice

Číslo: E4534

Dotácia: 101 120,00 Eur

Realizácia projektu: rok 2022 – 2023

Cieľ projektu: Vybavenie častí chovných a rehabilitačných priestorov.

Opis projektu: NZOO Bojnice plní úlohy na úseku chovateľskej, ochranárskej, výskumne, poradenskej a edukačnej činnosti v oblasti ochrany prírody, zoológie  a príbuzných prírodných vied. Rovnako je zodpovedná za  rehabilitáciou a chov chránených živočíchov. Vzhľadom na to, že organizácia má veľký potenciál v budovaní chovných priestorov v rámci projektu bolo zabezpečených množstvo chovateľských pomôcok určených na viacero druhov chovných úsekov. Prostredníctvom projektu sú už vybavené časti chovných a rehabilitačných priestorov, aby sa zabezpečila kvalitná starostlivosť o zverené živočíchy.

Autor: RNDr. Mocňáková