Aj kopytníky potrebujú “pedikúru”
Úvod » Aj kopytníky potrebujú “pedikúru”

Za bránami Národnej zoo Bojnice majú veľké zastúpenie kopytníky. V súvislosti s nimi sú spojené prirodzené problémy s paznechtami a starostlivosťou o ne. Ich opotrebovávanie závisí od rôznych okolností. Niekedy môže tento problém spôsobovať príliš mäkký terén, menej pohybu, inokedy maštaľná mikroklíma a niekedy i vrodené zdravotné predpoklady alebo vplyv potravy.

Efektov, ktoré prináša funkčná úprava paznechtov je viacero. Po jej správnom prevedení je spravidla už na prvý pohľad viditeľné zlepšenie, ktoré prináša tomu ktorému zvieraťu úľavu. Paznechty sa kopytníkom upravujú podľa potreby, alebo jeden až dva krát v roku.

Úpravou u párnokopytníkov sa má dosiahnuť rovnomerné rozdelenie hmotnosti v paznechtovom páre. Oba paznechty by mali byť preto rovnako dlhé a vysoké a mali by vytvoriť čo najväčšiu nášľapnú plochu chodidla, čím sa minimalizuje tlak na centimeter štvorcový.

Úpravu paznechtov podstúpili len nedávno aj takiny zlaté, v Národnej zoo Bojnice. Proces úpravy paznechtov u týchto zvierat realizujeme vždy v jarnom období, nakoľko počas zimy sa tieto zvieratá pohybujú menej a po oteplení si takýto zákrok vyžadujú. Na priložených fotografiách môžete vidieť, ako tento úkon v expozícii takina zlatého prebiehal.