Aj za bránami bojnickej zoo sme si pripomínali medzinárodný deň rysa
Úvod » Aj za bránami bojnickej zoo sme si pripomínali medzinárodný deň rysa

V sobotu 11. júna sme si pripomenuli Medzinárodný deň rysa. Národná zoo Bojnice je aktívna v spolupráci pri výskume rysa karpatského (Lynx lynx carpathicus) na Slovensku. Súčasťou tohto projektu je v poslednom období úspešná rehabilitácia jedincov z prírody a ich následná reintrodukcia. 

Veľmi úspešnými sú projekty „LIFE Lynx“ a „LIFE Lunch.“ Ide v nich o vytváranie novej časti populácie rysov na nemecko-francúzskej hranici a záchranu populácie rysa v Dinárskom pohorí, či v juhovýchodných Alpách.

Výrazný progres sme dosiahli i na terénnom výskume rysa ostrovida. V začiatkoch týchto záchranárskych aktivít sa výskum zameriaval v oblasti Štiavnických vrchov a vo Veľkej Fatre, následne sa monitorovalo vo Vtáčniku a Volovských vrchoch