Ara hyacintová – nový druh v zoo
Úvod » Ara hyacintová – nový druh v zoo

Vtáčí svet v našej zoo rozšírila veľkolepá ara hyacintová (Anodorhynchus hyacinthinus). Je to nielenže najväčší druh papagája na svete s celkovou dĺžkou až 1 m, ale aj často považovaný za jedného z najkrajších. Charakterizuje ju sýtomodré sfarbenie peria po celom tele, s ktorým kontrastuje žltá lysá koža okolo očí a na koreni veľkého čierneho zobáka. Ara hyacintová je rozšírená v zóne tropických lesov, najčastejšie v palmových hájoch a močiaroch a v ľahko zalesnenej krajine, na niektorých miestach v blízkosti saván. Centrom jej výskytu je Brazília, izolované populácie prežívajú v štátoch Paraguaj a Bolívia. Najviac týchto papagájov žije v oblasti Pantanalu – najväčšej mokrade sveta. Ide o pomerne vzácny a ohrozený druh, v prírode prežíva v počte približne 6500 exemplárov. Hlavnou príčinou vzácnosti ary hyacintovej je ohromná popularita tohto druhu medzi chovateľmi exotického vtáctva a s tým spojený ilegálny odchyt a obchod.

V európskych zoologických záhradách je chovaných okolo 200 ár hyacintových vo viac ako 70 inštitúciách. Chov je koordinovaný prostredníctvom záchranného programu (EEP), ktorý vedie belgická Zoo Cambron-Casteau. Zoologické záhrady trpia nedostatkom vhodných chovných párov, každoročne sa podaria úspešne odchovy len v 3-4 zoo. Z toho dôvodu je veľa zoologických záhrad, ktoré majú záujem tento druh chovať, na čakacej listine aj niekoľko rokov. Situácia u súkromných chovateľov je mierne odlišná, a omnoho viac týchto nádherných papagájov sa darí odchovávať aj niektorým chovateľom u nás a v okolitých štátoch. Do našej zoo sme doviezli zatiaľ mladého samca z privátneho chovu, a čakáme na výber vhodnej samice koordinátorom EEP. Návštevníci zoo majú možnosť vidieť aru hyacintovú v expozičnej voliére pavilónu vtákov. Tento druh nechová žiadna iná slovenská zoo.